Alfa Laval: System C2 samlar alla förbättringsmöjligheter på samma ställe

Gjalt_van_Reeden1_webbGjalt van Reeden hade arbetat med olika ärendehanteringssystem för förbättringsarbete i många år på andra företag när en tidigare kollega visade honom System C2.

– Jag hade länge tyckt att man borde kunna hantera olika ärendetyper som revision, avvikelser och idéer i samma system, och att metodiken borde vara densamma och bygga på PDCA (Plan-Do-Check-Act). Flödet och logiken i System C2 passade detta tänk mycket bra, säger Gjalt.

När Gjalt började på Alfa Laval tog han med sig tankesättet dit, och köpte in System C2 för att stödja förbättringsarbetet.
– På Alfa Laval fanns redan egenutvecklade system för bl a avvikelsehantering. Men jag tyckte – och tycker – att vi skall utveckla våra processer och produkter, vi ska inte lägga tid på att utveckla något när det finns så bra applikationer att köpa på marknaden.

Systemet används för att hantera en lång rad ärendetyper: Åtgärder från skyddsronder, revisionsavvikelser, förbättringsuppdrag till underhåll, incidenter (tillbud/arbetsskador), reklamationsrelaterade förbättringar, förbättringsförslag från produktion, målstyrning samt aktiviteter efter olika typer av möten och utvecklingssamtal. Kort sagt försöker Alfa Laval ta alla chanser att bli bättre.

Sedan införandet av C2 hösten 2009 har tusentals ärenden loggats. Gjalt konstaterar att systemet är ett viktigt stöd för Alfa Laval på vägen mot en kultur av ständiga förbättringar.
– Systemets uppbyggnad är enkelt och transparent. Enkelheten leder till att införandet inte kräver för stora utbildningsinsatser. Systemet bygger på en logik som alla förstår. Transparensen leder till kommunikation som i sin tur leder till att saker och ting blir genomförda.

Men det är inte bara System C2 i sig som imponerar på Gjalt van Reeden.
– Supporten är i världsklass! Snabba svar och införandetider, medarbetarna är väl insatta i systemets funktioner och tillämpningar, och känner till vårt tänk och upplägg. Det sparar tid vid eventuella frågor och diskussioner kring vidareutveckling av upplägget. Dessutom är C2s seminarier mycket givande och professionellt genomförda och ger intressanta nya tankar och bra exempel på hur andra företag hanterar sitt förbättringsarbete.