Max Wilhelmsson

C2-Konsult

Delaktighet ger känsla av ägarskap. Ägarskap skapar ansvarskänsla. Att engagera samtliga medarbetare i organisationen att jobba med ständiga förbättringar mot organisationens mål leder till framgång. Tydliga arbetssätt och visualisering av nuläge och mål ger goda förutsättningar för ett engagerande arbete med ständiga förbättringar.

Max är C2-konsult, diplomerad coach samt civilingenjör i industriell ekonomi med kvalitetsinriktning från Linköpings tekniska högskola. Max är även Sveriges första utbildade Harada-coach. Han har utbildat förbättringsledare, chefer och medarbetare inom såväl privata företag som i offentliga verksamheter och lett flera av C2s nätverk inom ständiga förbättringar och ledarskap. Max har dessutom stöttat organisationer i att bygga upp ledningssystem för certifiering mot ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet).

LinkedIn