Michaela Bartoletti

Michaela Bartoletti

C2-Konsult / Support System C2

Michaela är konsult på C2-management. Hon är examinerad gymnasielärare samt civilingenjör inom energi och miljö på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.