Michaela Bartoletti

C2-Konsult

Michaela är konsult på C2-management. Hon är USK-examinator och har en bakgrund som gymnasielärare och civilingenjör från KTH.