Ola Ljunggren Bergeå

Ola Ljunggren Bergeå

C2-Alumn

Ola är före detta C2-konsult och du hittar honom numera via www.perspektivskifte.se.

Du hittar Olas bok “Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar” via länken http://www.gordetenkelt.se

Här kan du se en kort föreläsning med Ola Ljunggren Bergeå från ett seminarium om ständig förbättring av sjukhushygien.

En av Olas coachklienter skrev så här om honom som coach:

“Tack för all erfarenhet och all klokskap som du delat med dig av under coachingen! Dina frågor och ifrågasättanden har fått mig att ompröva mina tankar och mitt agerande och jag har fått flera värdefulla insikter – både nya och fördjupade. Du är väldigt bra på att få mig att stanna upp och backa ett steg – eller två – när jag farit iväg i tankar och ord utan att ha hittat den där viktiga ”basen” i tänket.

Ofta när man träffar konsulter så är de (ni) så fokuserade på att ”köra sitt koncept” och det är sällan man råkas någon som ägnar särdeles många tankar om vad den där kunden egentligen vill ha. Eller ännu mer sällan vad kunden borde vilja ha (utan att kunden själv är medveten om det). Jag tycker att du var väldigt bra på att möta mig där jag för stunden befann mig och utgå från det i coachingen.”