Om en grupps storlek

Jag har en yngre släkting som precis har påbörjat sitt gymnasiearbete. Det är det arbete som man skriver på det sista året innan studenten, och motsvarar en första introduktion till att ta fram en egen forskningsartikel. Han skriver arbetet själv. Min personliga erfarenhet är att om samarbetet är gott, blir resultatet ofta bättre av att […]

Ta vara på teamets kraft in i det nya normalläget!

Alla har under det senaste året på ett eller annat sätt upplevt en omvälvande förändring. En hel del har arbetat hemifrån, i den mån det varit möjligt, och de som trots allt varit på plats har även de levt i en ”ny” verklighet med nya förhållningsregler, riktlinjer och rutiner. Nu när restriktionerna har släppt under […]

Motivation – avgör det hur hela ditt liv blir?

På C2 Management säger vi att alla har tre jobb – göra sitt jobb, förbättra sitt jobb och förbättra sig själv. Vi har världens tunnaste ledningssystem certifierat enligt informationssäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar med gemensamma och personliga mål som följs upp varje månad. Alla förbättringar registrerar vi och driver i System C2. Allt […]

Världens tunnaste ledningssystem – ”En process = en A4 sida”

  Vi får ofta frågan ”hur många sidor har ni nu”? Det ska jag återkomma till. På 80-talet gjorde jag militärtjänst och fick lära mig att ”i krig är endast det enkla möjligt”. På 90-talet när jag började arbeta så insåg jag att det var samma sak i arbetslivet: enkelhet i allt man gör är […]

Förbättra genom att ta bort

Varför missar våra hjärnor möjligheten till förbättring genom att ta bort något? Det har skrivits många hyllmeter om att ”mer är mindre” (less is more) och att enkla system är de bästa. Det har provats koncept så som process re-engineering för att komma runt vår hjärnas brister att inte se hur något kan fungera utan […]

Glad sommar – samma lönsamma affärsidé i 22 år!

Glad midsommar önskar vi på C2 Management! ”Vi har behållit vår lönsamma affärsidé sedan starten 1999. I övrigt tror jag att vi har förbättrat nästan allt på C2 Management.” – Lars Nilsson C2 Management För 22 år sedan var jag med och startade C2 Management. Vi såg en affärsmöjlighet att hjälpa andra att bli bättre […]

Bli bra på de 7 ledningsprinciperna för att tjäna mer pengar!

I princip alla företag har ägarkrav att tjäna pengar. En del arbetar i non-profit organisationer, och motsvarande krav är då att hålla kostnadsramarna. Pengar är viktiga eftersom följderna om man inte kan betala löner och leverantörer är så drastiska, konkurs, game over. Det finns mycket forskning på framgångsrika företag och enligt ISO 9001 är framgångsfaktorerna […]

Några dystra tankar om förbättringsarbete på kammaren

Några dystra tankar om förbättringsarbete på kammaren På C2 har alla anställda ett mål om att genomföra en förbättring per vecka. Under normala omständigheter är det ett mål som är ganska enkelt att uppnå. Under Coronas första fas kände jag mycket inspiration inför utvecklingen av nya arbetssätt utifrån förutsättningarna. Omställningen från dagliga fysiska möten med […]

Dela upp ledningens genomgång!

Läser man innehållet i ISO-standardernas kravelement för ledningens genomgång blir man lätt lite trött. Väljer man ett bokstavligt angreppssätt krävs ett gediget förarbete och många timmar avsatta för själva genomförandet. Min upplevelse som utbildad externrevisor är tyvärr dock att många agendapunkter blir konstateranden, snarare än vad som är menat; diskussioner som driver verksamheten framåt. En […]