Några dystra tankar om förbättringsarbete på kammaren

Några dystra tankar om förbättringsarbete på kammaren På C2 har alla anställda ett mål om att genomföra en förbättring per vecka. Under normala omständigheter är det ett mål som är ganska enkelt att uppnå. Under Coronas första fas kände jag mycket inspiration inför utvecklingen av nya arbetssätt utifrån förutsättningarna. Omställningen från dagliga fysiska möten med […]

Dela upp ledningens genomgång!

Läser man innehållet i ISO-standardernas kravelement för ledningens genomgång blir man lätt lite trött. Väljer man ett bokstavligt angreppssätt krävs ett gediget förarbete och många timmar avsatta för själva genomförandet. Min upplevelse som utbildad externrevisor är tyvärr dock att många agendapunkter blir konstateranden, snarare än vad som är menat; diskussioner som driver verksamheten framåt. En […]

Varför gör vi inte som vi säger att vi ska göra?

Nu räcker det! Varför tar vi inte tag i det? Varför gör vi inte som vi säger att vi ska göra? Det står ju tydligt här att vi bestämde det! ”Nu har vi ju vi bestämt att processen ska se ut så här, det står ju här hur vi ska göra – varför gör vi […]

Identifiera verksamhetens mening

Som nyexaminerad civilingenjör hade jag turen att hitta en arbetsplats som jag verkligen ville arbeta på och nu har jag redan hunnit arbeta ett helt år på C2 Management. Det är mycket att lära sig i början men att tidigt komma igång med kompetensutveckling är ett fokusområde på C2.   Jag har nyligen genomgått en […]

Hindrar ledningssystem förändringstakten?

Du får prova ett tvåstegsspel. Fösta steget är bara ett beslut om du får spela eller ej. Du har 75 % chans att gå vidare och få spela. Del två består av två val. 1a.      Du får 30 kr garanterat. 1b.      Du har 80 % chans att få 45 kr. Vad väljer du? […]

Djupt arbete – nyckeln till produktivitet

Jag har tappat greppet om tid och rum. Ögonen svider för att de är så torra, men likväl sitter jag med stirrande blick, lite för nära skärmen, medan fingrarna flyger över tangentbordet. Jag vet inte hur länge jag har suttit såhär, även om känslan i ryggen vittnar om att jag kanske borde byta position eller […]

Förbättrad insikt genom spindelcoaching

Den sista fredagen varje månad träffas vi på C2 Management alltid för ett månadsmöte. Under denna dag är syftet att gemensamt identifiera förbättringar och redovisa hur vi ligger till mot våra personliga respektive företagsgemensamma mål. Agendan för våra månadsmöten har förändrats och utvecklats över tid, men ett specifikt moment har blivit bestående: Spindeln.   Spindelns […]

Varför är du inte mer engagerad på jobbet?

Studier visar att endast en av sju svenskar är engagerad på jobbet. Utav sju medarbetare är fem oengagerade eller helt enkelt likgiltiga inför organisationens utveckling och mål. Den som kan addera med bråk inser snabbt att det dessutom finns en sjunde och sista medarbetare som varken är engagerad eller ens neutralt inställd till sitt jobb. […]

Resultatjaktens offer

Människan hittar ständigt på nya uppfinningar och förbättringar som löser problem. Det tror jag är en starkt motiverande och engagerande sysselsättning för de allra flesta. Trots det är inte innovationsklimatet hos organisationer självförsörjande – snarare kräver det kontinuerligt underhåll. Dagens ”höga tempo” och ”kvartalsekonomi” riskerar att skapa företagsklimat där den långsiktiga kreativa förmågan hos organisationer […]

En investering med garanterad avkastning att tacka ja eller nej till!

Flertalet av oss säger inte nej till en god investering. Eller? Var det värre förr? Mina föräldrar tillhörde den generation som med viss frekvens med början i 50-talet ställdes inför möjligheten att göra ”sitt livs investering”. Tyvärr sa de som regel nej till de investeringsförslagen. Skärgårdsön de blev erbjudna för en löjligt liten summa i […]