Går förbättringsarbetet trögt – se över ert slöseri

 

Slöseri finns överallt, och är ofrånkomligt. Därför har det även en enorm förbättringspotential.

Slöseri är egentligen allt som inte adderar värde till slutkunden, och det finns sådant som är nödvändigt och sådant som inte är det. Den tidigare chefsingenjören på Toyota, Taiichi Ohno, identifierade under sin tid på företaget 7 olika typer av slöseri:

 

  1. Transport

Transport av produkter anses inte addera något värde för kunden. Snarare föreligger det en risk för att godset skall skadas, försenas eller förloras. Ett bra start för att förbättra transporten är att skapa goda relationer med aktörerna i hela värdekedjan. Låt förbättringskulturen finnas över företagsgränserna.

 

  1. Väntan

Att vänta på saker är naturligtvis ett slöseri på tid, och uppstår i huvudsak då processer är illa definierade eller flödet i processerna är ojämnt.

 

  1. Lagerhållning

Följande frågor är relevanta att ställa sig för att balansera lagerhållningen. Vad behöver vi i vårt lager? Är saker och ting sorterade på ett rimligt sätt? Att använda 5S-metoden i ett lager är ett utmärkt sätt att visualisera vad som ska vara där och vad som ska bort.

 

  1. Rörelse

Rörelse kan innebära allt från att gå omkring och leta efter saker till att röra sig på ett icke optimalt sätt vid sin arbetsstation. Det första problemet beror antingen på att det man letar efter inte ligger där det brukar, eller att man inte vet vart man ska leta. 5S kan således tillämpas även här.
Det andra problemet kan bero på ett icke standardiserat arbetssätt. Här är det därför ett gyllene läge att använda PDCA-cykeln för ständiga förbättringar.

 

  1. Omarbete

Fel på produkter eller tjänster kräver omarbete vilket kan bli kostsamt, speciellt om felen är återkommande eller upptäcks sent i värdekedjan. På 60-talet införde Toyota idén att felsäkra sina aktiviteter, dom kallade det för Poka-yoke. Det rörde sig ofta om enkla symboler eller spärrar som förhindrade felaktiga moment. Sådan felsäkring kräver en del kreativitet, men är mycket viktigt för att undvika både kostnader och olyckor.

 

  1. Överarbete

Det är aldrig fel att överträffa kundens förväntningar, men vilken nivå är rimlig att lägga sig på?
Överarbete inträffar när mer arbete än nödvändigt läggs på en produkt eller tjänst, och innefattar även ett icke optimalt användande av material och tid. Detta är den klassiska definitionen av slöseri, och bör vägas mot kundens behov och förväntningar.

 

  1. Överproduktion

Att producera för mycket än vad som krävs vid en viss tidpunkt anses vara den värsta sorten av slöseri. Det beror på att den kan bidra till alla övriga typer. En snabb genomgång av listan bekräftar detta, och även att många andra typer hänger ihop och påverkar varandra. Därför kommer förbättringsarbetet inom respektive område bli extra kraftfullt.

 

En åttonde typ av slöseri har lagts till på senare år. Den är dock värd ett eget blogginlägg.