150-års erfarenhet av att utveckla excellenta verksamheter

Alla sunda verksamheter vill ha nöjda kunder, starkt ledarskap, nöjda medarbetare och effektiva processer som ger goda resultat. Men ack så svårt det kan vara att få till. Som lök på laxen kommer nya krav och direktiv från myndigheter, såsom GDPR, som vi snabbt behöver anpassa oss till.

Idag känner de flesta av hur externa intressenters inflytande ökar och inom många områden och branscher förväntas verksamheter kunna visa att de har förmåga att systematiskt identifiera och eliminera risker. Trenden är tydlig, alla måste påvisa ett arbete som tar hänsyn till nya krav och önskningar, inte minst från kunder och samhälle, och bidrar till en mer hållbar värld. De ökade kraven sätter ledare i en allt mer pressad situation där de inte bara förväntas säkerställa en effektiv levereras av produkter och tjänster. De måste dessutom kontinuerligt anpassa verksamheten till allt större externa krav i form av lagar och samhällsförväntningar. Att etablera de bästa strukturerna och den rätta kulturen för att leva upp till både egna målsättningar och externa krav är vår tids ledarutmaning!

De som prövat vet att ett erfaret externt bollplank som kan ställa de rätta frågorna ofta ger verksamhetens utveckling en skjuts. Omvägarna blir färre och när de bäst fungerande arbetssätten kommer på plats blir de positiva effekterna snabbt synbara. Idag finns inget som hindrar att vi tar goda exempel och erfarenheter från andra branscher istället för att fundera ut egna lösningar på problem som redan är lösta, tex. enkel målstyrning via en tydlig måltavla, enkla processer som bygger på tydliga mallar och engagerade medarbetare som får bidra via ständiga förbättringar.

Att försöka hitta uppslag på lösningar i olika mediekanaler är för trubbigt så varför inte hitta en levande röst istället – en röst som bidrar till snabbare framgång.

En extern röst kan öppna dörren till nya perspektiv och de positiva konsekvenserna är ofta flerfaldiga – ökad samsyn kring affärsprocesser, målbilder och visioner, ökat driv i förbättringsarbetet, ett mer effektivt ledningssystem eller, för de som redan kommit lång på resan, en hel verksamhet som genomsyras av excellens. C2 Management har mer än 150 år sammanlagd erfarenhet av att stödja organisationer i att framgångsrikt utvecklas.

Sten Rosander