Att göra eller att inte göra – det är frågan!

Vi är intressanta vi människor! Vi har en fantastisk förmåga att skapa intentioner att göra saker, en vilja att planera för saker som ska göras helt enkelt. Detta gäller både som individer och när vi samlas i grupper i företag och organisationer. Jag ser gång på gång i organisationer något som ständigt påminner mig om ett citat jag fick höra på en konferens för ett antal år sedan:

”Alla sätter upp fler intentioner än vi fullföljer”

 

Ok, men vad är problemet med detta kanske du tänker? Det är väl bra att ha ambitioner! Ja, det är det men det är också viktigt att fokusera görandet till de aktiviteter och områden som vi tror tar oss mot vårt mål på bästa sätt. Jag träffar alltför ofta organisationer som i sitt förbättringsarbete har svårt att prioritera vilka förbättringar man ska göra och vilka som man ska lägga ned, eller helt enkelt lägga åt sidan. Allt ska genomföras! Problemen med detta blir flera, genomförandet blir av lägre kvalitet, energin och engagemanget för arbetet blir lidande.

Vi måste helt enkelt bli bättre på att välja bort saker. Nu när vi precis påbörjat ett nytt kalenderår är det ett gyllene tillfälle för en nystart. Jag skulle vilja ge dig ett tips och det är att göra en enkel övning, en övning som när jag genomfört den i olika grupper ofta engagerar och också tydliggör och skapar samsyn kring syftet med mycket av det vi gör under ett år. Övningen är superenkel och kallas ”Ta bort-övningen”. Du kan antingen göra den individuellt för att öka din personliga effektivitet, professionellt eller privat, eller göra den i din grupp, på din avdelning eller i hela företaget (beroende på hur stora ni är såklart).

  1. Samla din grupp och be alla att fundera över saker som ni vanligtvis gör under året som de tycker att ni ska sluta göra. Be alla skriva upp dessa på post-it-lappar. En sak per lapp.
  2. Samlas vid en whiteboard eller ett blädderblock och sätt upp alla lappar och presentera för varandra
  3. Diskutera sedan tillsammans och gruppera lapparna i tre grupper
    – Fortsätta göra
    – Fortsätta och utvärdera efter 2019
    – Sluta göra

 

 

Jag kan garantera att ni kommer att hitta förbättringar och på köpet skapar ni samsyn och tydlighet kring syftet av många av de aktiviteter ni genomför under ett år. En förståelse för syftet har ju också en tendens till att genomförandet blir av högre kvalitet…

Lycka till!

/Max Wilhelmsson, medarbetare på C2 Management