C2 Management tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016

usk-guld-2016– ”Det är inspirerande att Utmärkelsen Svensk Kvalitet i år tilldelas en organisation som har som kärnverksamhet att hjälpa andra verksamheter att etablera arbetssätt för ständiga förbättringar som ger mätbara resultat. Att C2 Managements uthålliga arbete med kvalitetskulturen inom den egna organisationen bidragit till ett självgående förbättringsarbete, är ett bevis för att systematiskt kvalitetsarbete är en framgångsfaktor även i mindre organisationer”, förklarar Jan Sundling, Ordförande i SIQ.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Bakom utmärkelsen står Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ som delat ut denna sedan 1992. Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

usk_groupie_webb– ”Vi är fantastiskt glada för att erhålla utmärkelsen, säger Lars Nilsson, VD för C2 Management. För oss innebär kvalitetsarbete att genomföra många små, ofta enkla, förbättringar som gör att vi och våra kunder når sina mål. Att erhålla utmärkelsen bekräftar att vår affärsidé håller! Vi har hjälpt våra kunder att förbättra sina verksamheter under många år och utmärkelsen känns som ett kvitto på att vi lever som vi lär”.

———————-

Motivering från Domarkommittén till mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016:

C2 Management praktiserar ett tydligt och engagerat ledarskap. En påtaglig kvalitetskultur finns hos engagerade och delaktiga medarbetare. Eget ansvar, intresse att utvecklas och att bidra till en kreativ och sund arbetsmiljö där teamet lyckas tillsammans, stödjs av såväl etablerade metoder som nytänkande. Kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Kommunikation och informationsspridning inom organisationen är rak och omedelbar.
  Verksamheten är välplanerad och dokumenterad och tar sikte på god samverkan och integration.  Angreppssätten tillämpas i de absolut flesta processerna och är såväl systematiska som integrerade. Förebyggande verksamhet fungerar effektivt i processarbetet. Organisationen upprättar årsbokslut på nitton centrala områden. Dessa ger struktur och underlag för planering, genomförande och uppföljning. Denna systematik kombinerad med en stark utvärderingskultur lägger grund för att identifiera möjliga förbättringar. Med en lyckad kombination av enkelhet, flexibilitet och struktur är C2 Management ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling där en omfattande modell fått hållbart liv i den lilla organisationen.
  C2 Management är därmed väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. De deltagande organisationernas beskrivning av den egna verksamheten utvärderas och verksamheterna belyses ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån en vedertagen fastställd business excellence-modell. Det är 25:e året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ delar ut denna utmärkelse till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete. I år delar SIQ ut även ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling vilket går till Universeum i Göteborg.

För ytterligare information kontakta:
• SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, VD Mats Deleryd Tel. 031- 723 17 05, mats.deleryd@siq.se
• C2 Management AB, VD Lars Nilsson, Tel +46 – 70 – 567 55 22 
ln@c2management.se

Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet senaste fem åren:
• 2012 Karlskoga lasarett
• 2013 Glada Hudikgymnasiet och HSB Östergötland
• 2014 MTR Stockholm AB
• 2015 Volvo Car Torslanda
• 2016 C2 Management