Den hämmande rädslans moment-22

Efter att ha studerat närmare 200 team och analyserat tonvis med data vet Google vad som utmärker en framgångsrik arbetsgrupp. ”Vi kunde inte se någon koppling mellan vilka individerna var och gruppens välmående och resultatskapande,” berättar Abeer Dubey, chef för Googles avdelning för beteendeanalys i en New York Times-intervju. Tryggheten att leva ut allt vad de ansågs sig vara och stå för däremot, visade sig göra hela skillnaden.

Det enskilt viktigaste för en framgångsrik arbetsgrupp är psykologisk trygghet (psychological safety), vilket innebär att arbetsgruppens medlemmar känner sig trygga att ta risker och visa sig sårbara inför varandra. Sin fysiologiska trygghet tar de flesta för given och extremt få upplever någonsin hot om fysiskt skada från arbetskamrater. Men, rädslan att skadas psykiskt är fortfarande påtaglig och hämmande, även på moderna och högaktade arbetsplatser såsom Google.

Begreppet psykologisk trygghet myntades av Harvardprofessorn Amy Edmondson, huvudtalare på Riksforum för Ständiga Förbättringar i november. När Edmondson, som en del i hennes forskningsstudier, började studera vad som urskilde de mest framgångsrika arbetsgrupperna inom sjukvården antog hon att de bästa grupperna också skulle vara de som begick lägst antal fel. Motsatsen skulle visa sig vara sann. Det tog en stund innan hon förstod sambandet – de bästa arbetsgrupperna begick inte flest misstag, de var bara bättre än övriga på att erkänna sina misstag.

Hur ser det ut i grupperna där du själv ingår? Håller du tillbaka när det du tänker säga kan få dig att framstå som okunnig, inkompetent, negativ eller störande? Kan du erkänna misstag, ställa frågor eller lansera idéer helt utan rädsla att bli förminskad? Att rädslan själv i många grupper anses vara ett tillkortakommande kan göra det hela till ett moment-22. Vad dessa grupper behöver inse är att ständigt tjat på temat ”högt i tak och raka rör” oftare är tecken på rädsla än bevis på dess frånvaro.

Edmondson rekommenderar tre strategier för att bryta dödläget och utveckla en psykologiskt trygg grupp:

1, Tillämpa uteslutningsmetoden
För att hitta rätt måste alla fel elimineras. Ett uppenbarat problem innebär alltså att en alternativ väg framåt kan uteslutas och således är ni ett steg närmare målet. Ju fler ni är i jakten på dessa återvändsgränder desto snabbare kommer ni att hitta den bästa vägen.

2, Erkänn din egen otillräcklighet
Uppmana dina kollegor att påtala risker de ser med enkla uttalanden som ”Sannolikt har jag bortsett från något – tala om vad ni ser!”

3, Var förebildande nyfiken och ställ massor av frågor
Levererar du fler frågor än svar blir förhållandet det omvända för din omgivning. Konsekvensen blir att din omgivning tränas i att uttrycka vad de har inom sig.

Som exempel på en psykologiskt otrygg grupp målar Edmondson upp vad som skulle hända om en sjuksköterska som misstänkte felmedicinering inte vågar påtala det eftersom läkaren ifrågasatte hans kompetens när han tog till orda senast. ”Vår tids ledarutmaning är att få våra kollegor att ta med hela sig själva till utmaningarna som väntar. Klarar vi inte det kan konsekvenserna bli förödande,” avslutar Amy Edmondson.

/Joakim Ahlström, Konsult på C2 Management

PS. Utöver Amy Edmondson bjuder Riksforum för Ständiga Förbättringar i november på praktikfall bl.a. från Google och Sobi. Fram till midsommar får du 40% rabatt. Det finns även ett förmånligt erbjudande om ni är fler som vill gå på konferensen.