En Visualiserad Utvecklingsresa – ett enkelt sätt att proaktivt navigera framåt tillsammans och att ha kul samtidigt

Låt oss börja med hur det ofta kan se ut!

En av svårigheterna i utvecklings- och förbättringsarbetet är som regel att få de saker vi föresatt oss att verkligen hända. Vi säger ofta vad som behöver göras. Vi bekräftar våra aktiviteter i någon plan eller i ett protokoll och sedan när vi ska följa upp så är det ofta inte gjort. Ibland missar vi ju också själva uppföljningen, vilket inte är så konstigt om vi också tappat bort vad som skulle följas upp.

Här och där möter vi verksamheter som inte vet var de är – den gemensamma kunskap, de data/fakta och den analys som gör att vi kan bekräfta nivån på vår förmåga i nuläget inom viktiga områden och för företagets enheter och individer, den kunskapen finns inte på plats.  Hur ska vi då kunna besluta om och genomföra rätt förbättringsaktiviteter med möjlighet att följa upp mot förväntade resultat?

Fast ibland vet vi ju inte heller vart vi är på väg! Ja, fenomenet förekommer faktiskt här och där. Vi har ingen gemensamt uttalad och uttolkad bild av de mål (i en röd tråd för företaget, enheten, gruppen, individen) vi ska prestera mot idag, i morgon, om två veckor, en månad, kvartalet, året, nästa år och definitivt inte året efter det. Inte konstigt om man då hellre tittar i backspegeln för att hitta på saker att göra. Det här med att fokusera på genomförandet av proaktiva värdeskapande aktiviteter känns då ofta lite svårt.

Ibland kan vi se en kombination av ovanstående – man vet inte riktigt var man är och heller inte vart man ska. Tyvärr vanligare än man kan tro. Effekten här blir ofta allt mer animerade och ensidiga diskussioner om den finansiella resultatutvecklingen och om vilka reaktiva aktiviteter som bäst kommer att bryta trender och skapa en positiv utveckling.

Om nu läsaren börjar tröttna på denna upprepning av problem, alternativt börjar få ångest i ett tilltagande igenkännande, så kommer nu avslutningsvis ett kort intro till vår egen lösning på C2 Management – en Visualiserad Utvecklingsresa genom Praktisk Verksamhetsutveckling. Låter pompöst men är i själva verket väldigt enkelt och logiskt. Det var ju inte minst just den kombinationen av enkla angreppssätt och metodval som tillsammans med en stark kvalitetskultur bidrog till att vi mottog Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016. För oss är utgångspunkten för Praktisk Verksamhetsutveckling våra 4 huvudprinciper:

  1. Gör det enkelt – är det för svårt så blir det ändå inte gjort
  2. Fokusera på det viktiga – vi kommer ju ändå aldrig hinna med allt
  3. Ständigt bli bättre – vi ska göra det vi säger och hela tiden öka våra målsättningar
  4. Ha kul – det blir ju lättare då och en stark kvalitetskultur bygger ju på att det är just kul att förbättra sin egen och företagets förmåga.

Principerna vägleder oss i en praktisk utvecklingsresa tillsammans där all information om nuläge, mål, utmaningar och aktiviteter finns visualiserat på väggarna på vårt kontor som en gemensam arbetsyta och utvecklingsarena. Hur det arbetet ser ut och går till får du veta lite mer om via denna länk. Känns det därefter som att det här kan skapa ett mervärde på ditt företag eller om du bara vill veta mer så hör gärna av dig till oss för en spännande dialog.