Förbättringar i vardagen: Allt från fordonsskador till förslag i en enda mobilapp

Foto: Janne Danielsson

Foto: Janne Danielsson

Det är så kul när ens verksamhet påverkar vardagen positivt för många människor! Som i det här fallet, där vi kan berätta om hur Stockholmståg (som kör tågen inom SL, Storstockholms Lokaltrafik) använder System C2 i sitt dagliga utvecklingsarbete. De har på ett smart sätt integrerat System C2 i en mobilapp tillsammans med andra verksamhetskritiska system, för att göra det enkelt för förare och ombordpersonal att bidra med förbättringsförslag och fånga upp problem att lösa i vardagen. /Ola, C2

Thor Boström, IT-chef på Stockholmståg berättar följande:

– Vi införde System C2 år 2012 efter att bara ha haft egenutvecklade system förut. Dels hade C2:s system en hel del funktioner vi ville komma åt och som skulle kräva väldigt stor utvecklingsinsats om vi skulle göra det själva. Dels var System C2 väldigt förmånligt prismässigt.

Mobil app med allt integrerat
– Utmaningarna har varit att hantera inloggningar och få en enhetlig känsla då vi har många system och databaser vi jobbar mot. Vi har dessutom väldigt rörlig personal som har plattor där de har all information. Därför har vi utvecklat en app som vi ville integrera med System C2 så att användaren upplever att det är ett och samma system.

– Det har funkat väldigt bra att integrera C2 med våra egna system. När exempelvis en förare loggat in på appen kommer hen åt allting från olika system. Behöver föraren rapportera in en fordonsskada hamnar det i vår fordonsskadedatabas, som inte har något med C2 att göra. Om föraren sedan ska rapportera en avvikelse eller ett förbättringsförslag rapporterar hen in dem precis på samma ställe – men de hamnar i C2:s system istället. Föraren behöver aldrig tänka på var hen ska rapportera olika saker. Allt görs direkt i appen utan att man behöver logga in i olika system.

Flexibelt och stabilt
– Jag tycker att System C2 är väldigt flexibelt och anpassningsbart, samtidigt som det är stabilt och har hög tillgänglighet. En fördel är också den låga kostnaden i förhållande till det man får. Är det flera som önskar en särskild funktion kan man tillgodogöra sig den funktionalitet som andra har initierat och tvärtom, vilket alla tjänar på. Det var exempelvis flera kunder som önskade en mobilversion och då delade vi på kostnaden.

– En styrka med C2 som företag är att de väldigt snabbt har gjort förändringar som vi har önskat. De har även intressanta föredrag som varit uppskattade av mina kolleger som deltagit.