Har ni satt på er kejsarens nya kläder?

“Kejsarens nya kläder” är som de flesta vet en kort berättelse av den danske författaren Hans Christian Andersen som handlar om två skräddare som lovar en kejsare en dräkt som är osynlig  för dem som inte är värdiga sin position, dumma eller inkompetenta. När kejsaren tar på sig sina nya kläder och paraderar inför folket krävs ett oförorenat barnasinne för att uttala det uppenbara – att kejsaren är naken!

Det som händer kejsaren kan tyckas avlägset men tyvärr är beteende av det slag vi får höra om i berättelsen vanligt även i vår tid, inte bara bland enskilda personer, utan även som kulturella företeelser i många verksamheter. En konsekvens är att dokumentation och s.k. skyltfönsteraktiviteter som håller ryggen fri går före kreativ handlingskraft och fokus på det viktiga. Detta skriver Mats Alvesson, professor och organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet, i en debattartikel i SvD tidigare i veckan. I många verksamheter finns en stark benägenhet att göra som alla andra och ängslighet för att avvika är utbredd. Rädslan att bli ifrågasatt i sitt vägval är större än viljan att skapa riktigt kundvärde. Att se bra ut blir viktigare än att göra något verkligt bra. Nackdelarna med allt detta är uppenbara – det bidrar till tröghet, försiktighet och svaga resultat, menar Alvesson.

Jag kan inte annat än hålla med. I många verksamheter har jag i efterhand bevittnat hur bra arbetssätt och goda intentioner blivit till ”Kejsarens nya kläder”. I dessa verksamheter har förbättringsarbete blivit till ett spel för galleriet som syftar till att hålla ledningen borta och göra besökare imponerade. I sådana verksamheter kan förbättringstakten (antalet dokumenterade förbättringar) vara rekordhög och utvärderingar avseende förbättringsmetodik visa på toppresultat men någon riktigt resultatutveckling ser man aldrig röken av.

Återigen vill jag poängtera att när det gäller förbättringsarbete är vad du gör långt mindre avgörande än insikt om varför du gör det och hur du är (t.ex. engagerad, ängslig, övertygad eller motvillig) när du gör det!

Vad ska du göra om du inser att ni iklätt er Kejsares nya kläder och hamnat i improduktiva beteendemönster. Prata om det! Först när problem kommer upp till ytan går de att lösa. Vissa av dem spricker till och med som troll när de kommer ut i ljuset.

En av deltagarna i vårt KulturCoach-program berättade att de börjat använda begreppet ”Vattenmelon-KPI:er” (Key Performance Indicators). En vattenmelon är grön på utsidan men illröd i mitten och ibland hade deras redovisade nyckeltal samma egenskaper – på pappret redovisade man ett accepterbart resultat men alla visste att siffrorna var förskönade. När man fick ett begrepp för företeelsen blev det något man kunde prata om och benägenheten att se bra ut inför sina kollegor minskade.

Läs hela debattartikeln här. Vill du läsa mer om hur ni utvecklar en framgångsrik förbättringskultur och undviker fallgropar som ”Kejsarens nya kläder”, håll utkik efter min bok ”How to Succeed With Continuous Improvement” som släpps på förlaget McGraw-Hill i oktober och snart går att förhandsboka på www.amazon.com.