Högsta betyg eller fast i verklighetsillusionen?

Vilken är din först reaktion när du ser någon bete sig märkligt åt? Tänker du att personen i fråga nog har en skruv lös eller blir du nyfiken att ta reda på hur personen i fråga tänker och vilka orsaker som ligger bakom det märkliga beteendet? Ärligt talat, vilken av dessa extremer beskriver bäst dina spontana tankar?

IllusionInstinktivt värderar vi andras beteende utifrån vår egen tolkning av situationen där beteendet utförs. Men, när vi förhåller oss till omgivningen som om alla andra tolkar en situation på exakt samma sätt som vi, har vi hamnat i vad författaren Dave Logan kallar ”verklighetsillusionen” i sin bästsäljare Three Laws of Performance. I verklighetsillusionen föringar vi kopplingen mellan människors beteende och hur en situation framstår för just dem och därmed skapas onödiga missförstånd. Att bemöta oönskade beteenden utan vetskap om hur den som utför dem upplever situationen får sällan önskad effekt. Varför? Därför att beteendepåverkan utan djupare förståelse för den andres perspektiv är att försöka åtgärda problem utan att först identifiera grundorsaken. Angreppssättet ger i bästa fall temporär resultatförbättring men den ihållande beteendeförändringen uteblir.

En verksamhet jag stöttade hade stora problem med kvalitetsbrister och trots stora investeringar i utrustning och utbildning förbättrades inte kvaliteten. Först i förtroendefulla samtal med några medarbetare uppenbarade sig den utbredda övertygelsen att output måste prioriteras före kvalitet. Orsaken var att en fabrik i samma koncern nyligen lagts ned med hänvisning till låga produktivitetstal. Inte förrän vi borrat oss ner till och åtgärdat den verkliga grundorsaken – perspektivet att mer tid till kvalitetsarbete var ett indirekt hot mot fabrikens överlevnad – sjönk kvalitetsfelen. Kortsiktigt blev produktiviteten mycket riktigt lägre men efter några månader var både produktivitet och kvalitet på rekordnivåer och fabriken har aldrig varit nedläggningshotad sedan dess.

Benjamin Zander, musiklärare och dirigent i Bostons filharmoniska orkester, har lärt mig en enkel princip för att motivera studenter att få högsta betyg – att ge dem högsta betyg från början! Till sin förvåning får Benjamins studenter alltid högsta betyg redan vid kursstart. Den första hemläxan består i att skriva ett brev till Benjamin daterat kursavslutningsdagen. I brevet ska eleven beskriva vad hon eller han gjort för att förtjäna sitt toppbetyg. Denna metod bygger på en universell princip som inte bara gäller studenter. När du helhjärtat delar ut högsta betyg till personer i din omgivning förändras din syn på dem, du blir mindre dömande och ditt nya förhållningssätt lockar fram deras bästa sidor.

När du är omgiven av folk med högsta betyg undviker du verklighetsillusionen och står väl rustad för att lyckas med ständiga förbättringar!

För fler tips på hur du undviker fallgropar och lyckas med ständiga förbättringar kolla in www.SucceedwithCI.com!