Långsamheten gör det svårt att se förbättringarna

Hur bra är ni på att visa vilka förbättringar som sker?

Jag såg just ett väldigt belysande klipp med folkhälsoprofessorn och den pedagogiska stjärnspelaren Hans Rosling. Han samtalar med en journalist från dansk TV om att media ofta (nästan alltid) framställer världen som en plats där saker blir sämre. I själva verket blir det mesta bättre, om man ser till mätbara fakta om människors välbefinnande världen över. Rosling nämner särskilt minskande barnadödlighet, ökad vaccination och minskat antal fattiga. Varför pratar inte media om detta?

Roslings svar: Det går för långsamt. Förbättringarna i världen är långsamma processer som aldrig blir intressanta för media, eftersom de inte går att skapa rubriker av. De utgör inget drastiskt hot, inget som en hjälte kan komma fram och ta hand om. De är ”bara” mätbara förbättringar för människor i verkligheten.

När jag såg det här klippet såg jag en tydlig parallell till arbetet med ständiga förbättringar, och varför det kan vara så svårt att få engagemang från ledningen och andra nyckelspelare: Det går för långsamt. Förbättringsarbete sker i små, inkrementella steg, organiskt, hela tiden. Och det ger resultat. Men det är processer som liksom aldrig ställer sig upp och ropar ”här är vi – titta på oss!” I alla fall inte om man jämför med det fokus som problem, risker och negativ utveckling får.

Därför är en av de viktigaste uppgifterna för dig som verkligen tror på kraften i ständiga förbättringar att alltid återkoppla, återkoppla och åter återkoppla. Visa på resultaten, mät och följ upp. Gör som Rosling: Visa upp fakta. Beröm, lyfta fram och belöna framsteg, så att de hamnar i fokus för alla medarbetare.

Det folk tycker blir sämre i er verksamhet kommer de att prata om ändå. Så se till att prata om det som blir bättre!

Ola Ljunggren Bergeå