“Men kulturen är ju så svår att förändra… Eller?”

Många märker att när de kommit till en viss nivå i sitt förbättringsarbete säger det plötsligt stopp. Egentligen finns alla strukturer på plats: Mätningar, mål, visualisering, verktyg för grundorsaksanalys, systematisk uppföljning och så vidare.

Men det som inte finns på plats är rätt kultur för förbättringsarbete. Vad beror detta på? Vilken är den grogrund som saknas för att skapa ett självgående, energirikt förbättringsarbete? Hur kan du själv utveckla din förmåga att förstå och förändra kulturen, så att det blir möjligt att engagera alla – inklusive dem du egentligen gett upp? Vilka förändringar måste till – hos andra och hos dig själv?

Allt detta och mycket mer får du lära dig i vårt KulturCoach-program. Det är ett unikt program i sitt slag, med metoder som utvecklats under 40 års tid. Det innebär en omvälvande personlig utveckling, och en otrolig förstärkning av din personliga kompetens som coach, förändringsledare och chef.

Hans Korduner

Hans Korduner

Ola Ljunggren Bergeå

Ola Ljunggren Bergeå

Hjärtligt välkommen!

 

Ola Ljunggren Bergeå & Hans Korduner, Programcoacher

PS: Kontakta oss om du har frågor om programmet!