Nya på jobbet – gamla i gemet

Mats Ekdahl och Sten Rosander

Det är inte ofta det händer att vi på C2 får nya medarbetare. Men sedan 1 januari är vi på C2 glada att kunna presentera hela två stycken – på en gång. Jag ger er: Mats Ekdahl och Sten Rosander!

Mats och Sten kommer att tillföra ny energi och en rejäl portion erfarenhet till vår konsultgrupp. Det känns särskilt behövligt nu när vi tilldelats Utmärkelsen Svensk Kvalitet och räknar med att ännu fler ska få upp ögonen för allt vi kan erbjuda inom systematiskt förbättringsarbete och ledarskap.

Vilka är då dessa lyckliga kompisar som släppts in genom C2s nålsöga? Jag fick helt enkelt fråga.

 

STEN ROSANDER

Vem är du? Berätta lite om dig själv och vad du brinner för!

– Jag brinner för utveckling och ständiga förbättringar utifrån ett kundperspektiv och för medarbetarens bästa. Jag har haft förmånen att jobba med change management, ledning och utveckling under mer än 20 år i olika branscher.

– Min tanke är att kunna bidra med min stora erfarenhet av olika metoder som skapar nytta i verksamhetsutveckling. Särskilt tror jag att C2s kunder kommer att kunna använda mina erfarenheter av framgångsrikt förbättringsarbete från många olika branscher, och vilka fallgropar som kan finnas.

Vad innebär framgångsrikt förbättringsarbete för dig?

– Att jobba mot tydliga mål så effekter av förbättringarna kan läsas av. Delaktighet och samverkan är viktigt i genomförandet samt att följa en tydlig struktur, t ex ett förbättringshjul. Helst ska ju förbättringarna också vara kopplade till organisationens strategiska inriktning.

Vilka möjligheter ser du med att jobba på C2 Management?

– Jag får möjligheter att bidra med mina kunskaper och erfarenheter i ett gäng trevliga kollegor som också brinner för ständiga förbättringar och att hjälpa sina kunder bli framgångsrika. Och förstås att coacha egna kunder att få framgång i sitt förbättringsarbete. Det ska bli kul!

Vilket budskap skulle du vilja skicka med till den som läser C2s nyhetsbrev?

– Ta chansen att bli framgångsrik och utnyttja den kunskap som finns inom C2 Management!

 

MATS EKDAHL

Vem är du och vad brinner du för?

– Redan under universitetsåren hade jag klart för mig att jag brinner för förändring och utveckling, så jag utbildade mig till ekonom med inriktning organisation och ledarskap, områden som jag har arbetat vidare med i olika former sedan dess. Jag trivs helt klart bäst i en proaktiv miljö där både strukturen och människorna gör en spännande förändringsresa.

– Jag har också varit privilegierad att få fantastiska möjligheter att utvecklas själv, inte minst under åren med olika chefsroller med utvecklingsansvar inom Postenkoncernen, där jag också jobbade tio år som kvalitets- och miljöchef.

Vad kommer du att kunna bidra med till C2 Management och våra kunder?

– Idag är jag en mycket erfaren och kompetent förändringsledare och problemlösare. Jag har med mig konkreta angreppssätt från ett av Sveriges största företag och metoder för att få in kund, process, kvalitet och förbättringar som en naturlig del i verksamheten – och det är ju väldigt mycket av vad C2s kunder efterfrågar.

– Under de senaste åren har jag också stöttat ledningsgrupper i mer strategiska frågeställningar inom kvalitets- och verksamhetsutveckling samt kulturförflyttning, och det vill jag gärna fortsätta med.

Vad innebär framgångsrikt förbättringsarbete för dig?

– Jag gillar jordnära ansatser kring förbättringsarbetet. Det får inte upplevas svårt eller krystat eller som en belastning vid sidan om det ”riktiga” jobbet. Ett framgångsrikt förbättringsarbete inkluderar och engagerar alla, inte minst de chefer och ledare som ska fungera som motorer och stöd. Och jag brinner för bra visualiseringar som engagerar!

Vilka möjligheter ser du med att jobba på C2 Management?

– Jag har känt C2 sedan 2001 som den viktigaste partnern i utveckling av förbättringsarbetet under mina år på Posten. Lite blir det därför som att komma hem igen. Jag tror att mina tidigare erfarenheter nu ger ett mervärde i kommande kundrelationer. Jag har ju de facto gjort förbättringsresan med ett verksamhetsansvar ett antal gånger med allt vad det innebär.

Vilket budskap skulle du vilja skicka med till den som läser C2s nyhetsbrev?

– Kontakta mig om ert förbättringsarbete av någon anledning stannat upp eller om ni har svårigheter att få spridning på det, alternativt om ni vill få ut mer men inte vet hur det ska gå till. Kan ni sedan inte svara på frågan om hur verksamhetens ledning och ledare uttryckt sitt engagemang i förbättringsarbetet så ser jag definitivt fram mot inspirerande samtal och möten.

Lars Nilsson, vd på C2 Management är mycket glad för rekryteringen:

– Mats och Sten är ju väldigt erfarna både från konsultroller och ledande befattningar i olika företag, så vi får ett stort bidrag till vårt konsulterbjudande inom förändringsledning och business excellence. De är väldigt kompetenta inom ständiga förbättringar. Och dessutom är de ett par riktigt härliga och varma människor som det känns riktigt bra att få ha med i gänget. Kul att få säga: Hjärtligt välkomna!

Ola Ljunggren Bergeå

 

Kontakta gärna Mats och Sten och gratulera dem:

Mats: me@c2management.se, 070-9965555

Sten: sr@c2management.se, 070-6804068