Resultatjaktens offer

Människan hittar ständigt på nya uppfinningar och förbättringar som löser problem. Det tror jag är en starkt motiverande och engagerande sysselsättning för de allra flesta. Trots det är inte innovationsklimatet hos organisationer självförsörjande – snarare kräver det kontinuerligt underhåll.

Dagens ”höga tempo” och ”kvartalsekonomi” riskerar att skapa företagsklimat där den långsiktiga kreativa förmågan hos organisationer får stryka på foten för mer kortsiktiga vinningar. I grund och botten handlar det om förhållningssättet man har till att leda företag, där resultatet ofta blir viktigare än människan. Den typen av ledarskap föder byråkrati, hierarkier och fler dåliga chefer, och jag tror tyvärr att många företagsledningar har svårt att inte ryckas med. Bland annat märks det genom nedskärningar på forskning och utveckling inom flera olika branscher, både i Sverige och internationellt.

Ytterst lider medarbetarna av detta. När kreativiteten kvävs och skapandet försvinner blir klimatet energilöst med lågt engagemang och låg motivationsnivå. Då kommer stressen och ohälsan som ett brev på posten. Medicinen är en satsning på delaktighet, större frihet och handlingsutrymme för medarbetarna, och då kan ett besök till C2 Managements konferens Riksforum vara en första kur.

Syftet med Riksforum är att belysa både de misstag vi gör, men också ge exempel där resultatfokus är och måste vara förenligt med innovativa miljöer för långsiktig konkurrenskraft. Det bärande temat för årets Riksforum är därför hur vi skapar kreativa kulturer där alla är delaktiga.

Vi ses där!

/C2 Management

www.riksforum.se