Så påverkar riksdagsvalet ditt förbättringsarbete

C2_Ola_Ljunggren_Berge_270x392Riksdagsvalet 2014 påverkar dina möjligheter att lyckas med ständiga förbättringar.

Nu trodde du kanske att du skulle få läsa en artikel om hur de olika partiernas förslag spelar roll för ditt förbättringsarbete? Kanske till och med att det skulle vara några smaskiga ”rösta på det här partiet, de är de enda som står för en vettig politik när det gäller systematiskt kvalitetsarbete”.

Men nej: Det här är ingen politisk pamflett. Däremot vill jag bara rikta uppmärksamheten mot några områden där den politiska diskussionen försvårar för dig som arbetar med att skapa ständiga förbättringar i din verksamhet. Genom de politiska debatterna får vi nämligen i oss en stor mängd outtalade budskap. Budskap som påverkar vår bild av ledarskap, verksamhetsstyrning och kvalitetsutveckling. Och om de här budskapen får fäste i våra eller våra medarbetares huvuden är det svårt att få med sig alla i förbättringsarbetet.

Här är några som jag har identifierat. Kanske har du noterat några andra? Kommentera gärna!

Fakta är inget att lita på
Om fakta ligger i vägen för din agenda måste du göra allt som står i din makt för att göra dessa fakta mindre pålitliga. Lägg fram andra undersökningar som ensidigt stärker din ideologiska utgångspunkt.

Säg aldrig: ”Jag hade fel”
Om du erkänner att du har fel är du svag och inte lämplig som ledare. Om du överbevisas med att ha fel, försök peka på någon annan som har ännu mer fel än du.

Ledaren ska ha alla svar
Har du noterat hur partiledarutfrågningar tenderar att bli som läxförhör, där ledaren ifråga förväntas svara på inte bara vart man vill utan också i ganska stor detalj hur detta ska gå till. Ledaren avkrävs detaljer om finansiering, utformning av lagar och förordningar med mera. Däremot ställs sällan frågan ”vad gör du om det inte funkar?”

Mer pengar löser allt
Om vi har ett problem i samhället är lösningen i princip alltid ”tillsätt mer resurser”. Men alla som någon gång arbetat med förbättringsarbete vet att om man tillsätter mer pengar till en ineffektiv verksamhet innebär det allt som oftast bara att kasta pengarna i sjön. Perspektiven från Lean-världen med värdeskapande tid respektive waste/slöserier verkar ännu inte ha nått de högsta politiska sfärerna.

Mitt enkla budskap är att du ska se upp med dessa idéer om hur ledarskap fungerar. För att en ledare ska kunna bidra till ständiga förbättringar krävs ett annat ledarskap, där viktiga egenskaper är att
• utgå från fakta och våga se sanningen i vitögat,
• erkänna sin okunskap och vara beredd att lära sig mer,
• ställa frågor snarare än leverera svar, för att på så sätt engagera andra i den ständiga utvecklingen,
• söka efter grundorsakerna till problemen och åtgärda dessa, i stället för att skjuta till pengar för att täcka över symptomen.

Vill du själv utveckla dessa kompetenser ytterligare har vi på C2 Management en lång rad möjligheter att hjälpa dig. Just nu har t ex du möjlighet att få en gratis 1,5 timmes ledarcoachning om du anmäler dig senast på fredag 19 september. Det är ett ypperligt sätt att hitta dina egna framgångsfaktorer som ledare, och lära dig mer om vad som hindrar dig idag från att realisera hela din potential.

 

Ola Ljunggren Bergeå, C2-konsult

PS: Det är val på söndag. Glöm inte att gå och rösta!