Snart är det vår!!

Känns det tungt nu? Så här någon vecka in i februari känns det nog ganska tungt för många av oss. Solen är ju inte direkt frikostig med värme, dagarna är fortfarande alldeles för korta samtidigt som kung Bure beslutat sig för att täcka landet med snö och kyla och våren känns plötsligt väldigt avlägsen, även om vi vet att den snart kommer. Men det är egentligen inte i det perspektivet frågan är ställd.

Våra fyra huvudprinciper – Frågan handlar istället om hur vi alla upplever den sammansättning av strukturbidrag vi har i våra olika verksamheter. Känns det tungt, hur är det med era processer och rutiner, er modell för styrning och uppföljning, er organisation, samspelet mellan verksamhetens roller, bidraget från era system och applikationer och era interna regelverk osv, osv?

Vi på C2 Management har, som många av er vet, fyra huvudprinciper som styr vårt förhållningssätt till allt vi gör:

  1. Gör det enkelt – blir det för svårt så tar det tid och kommer ändå inte att användas
  2. Fokusera på det viktiga – varför lägga tid på det som inte är viktigt, vi kan ju ändå aldrig göra allt
  3. Ständigt förbättra – är dynamon i vår tillvaro som driver vår utveckling och vårt engagemang
  4. Ha kul – är för oss ett resultat av goda resultat och ett coachande förhållningssätt till varandra.

Vi låter de här fyra principerna vara vägledande när vi beslutar om ”det vi måste göra för att nå våra mål”. Resultatet har över tiden blivit att vi:

  • alltid ifrågasätter det krångliga och söker det enkla – vi stoltserar bl. a med ”världens tunnaste ledningssystem”
  • aldrig tappar fokus på det som är viktigast för oss – våra kunder – och låter kundens värde styra våra beslut
  • ständigt förbättrar och utvecklar oss själva, varandra och våra tjänster
  • har kul tillsammans i en kultur som präglas av mänskligt ledarskap, mod, tillit och hög innovativ förmå

Hur vår struktur på C2 Management ter sig idag är alltså en direkt konsekvens av att vi har utvecklat en tydlig kultur som efterfrågar och tar stöd i det enkla, det fokuserade, det kundorienterade, det utvecklande och det som skapar en engagerande och rolig arbetsplats – det mänskliga.

Ta gärna kontakt med oss för att följa upp det här i förhållande till hur det ser ut hos er i era verksamheter. Vi jobbar med fokus på det viktigaste vi har – våra kunder – och tar gärna en dialog kring hur vi kan stötta er. Varför ska det kännas tungt när det kan kännas lätt?

 

/Mats Ekdahl, konsult på C2 Management AB