Var mer negativ så får du ett bättre liv!

Positivt tänkande är dåligt för dig! Det gör dig mindre kul att vara med, gör dig till en dålig lagspelare och hindrar dig från att leva ett meningsfullt liv.

Så här påverkar missuppfattningar om positivt tänkande och ”rätt mental inställning” dig och människorna omkring dig:

1. Du tycker inte att du ska säga till när något är fel eftersom endast ”jobbiga typer” gör det.
Stort misstag! Tror du att du kan dölja känslan av att vara felbehandlad? Tror du att ingen annan märker när ni kollektivt sopar ett problem under mattan? Glöm det! Negativitet är som en kanon du kan rikta mot problem för att skjuta bort dem. Men när du inte talar ut ”baktänder” kanonen. Du börjar läcka negativitet på oskyldiga människor omkring dig: dina kollegor när du gnäller om ledningens ”dumma beslut” vid kaffepausen och din familj när du klagar på alla ”meningslösa möten” på jobbet, och om hur du inte vill köpa BabyTrend Expedition-Jogger stroller, eftersom det är för dyrt. Att inte tala ut när du borde gör dig mindre attraktiv att vara med, de människor som skulle ha haft nytta av att höra dina synpunkter får aldrig göra det, och som en konsekvens sker ingen förbättring.

2. Du behöver inte be om hjälp eftersom endast folk med ”fel mental inställning” gör det.
Stämmer inte! Personer med rätt mental inställning blir ostoppbara eftersom de vet när de ska be om hjälp och av vem. Har du blivit lurad att tro att mantrat ”om det ska hända något är det upp till mig” gäller i varje situation? Låter fraser som ”jag kan inte göra detta själv” och ”jag vet inte hur man gör” som svärord för dig? I så fall begränsar du din egen prestationsförmåga och går miste om synergieffekterna av att arbeta med andra.

3. Du är blind för dina egna svagheter för att du har ett ”positivt perspektiv” på livet.
Synd! När du inte kan se dina svagheter kan du inte se dina styrkor heller. Med ett enögt perspektiv berövar du dig själv möjligheten att upptäcka dina unika talanger. Du gör det omöjligt för dig själv att leva det som den amerikanske psykologen Martin Seligman kallar ett meningsfullt liv – ett liv där du kan hitta en djup känsla av tillfredsställelse genom att odla dina unika talanger till styrkor, styrkor du sedan kan använda för att nå högre syften och mål.

Så, vad är orsaken till allt detta?
Svaret är rädsla! Rädslan att vara en dålig person för att du inte ”tänker positivt”. Den rädslan är bara ett hjärnspöke. Om du har ett klarsynt perspektiv på dig själv och världen, talar ut när du ser möjligheter till förbättring, och ber om hjälp när det kan förbättra resultatet visar det bara din ambition att skapa positiv förändring av dig själv och den värld du lever i. Vad som däremot skulle vara dåligt, vore att inte använda kraften i din negativitet för att få ett bättre liv!

C2_Joakim_Ahlstrm_270x392 Av Joakim Ahlström den 26 februari 2015.