Vi behöver fler amatörer för att lyckas med ständiga förbättringar

Experter högaktas. Att vara en amatör däremot, är inte lika eftertraktat. Ofta används ordet amatör till och med som ett nedlåtande skällsord om en oproffsig person vars handlande ifrågasätts. Ändå hävdar jag att vi behöver fler amatörer i våra organisationer för att lyckas med ständiga förbättringar.

Om vi tittar närmare på betydelsen av ordet amatör ser vi att det egentligen beskriver en person som ägnar sig åt något för kärleken till det, för att det är kul! Något blir kul och lustfyllt då man själv är med och utformar aktiviteterna och målet de ska leda till samt när man själv utvecklas och utvecklar i miljöer där det är okej att misslyckas. När vi med traditionella metoder försöker utbilda förbättringsexperter lägger vi ofta för mycket vikt på teori och för lite vid att göra det kul. Vi pratar invecklade metoder och verktyg men glömmer bort att det är graden av lust och glädje som avgör om det blir någon aktivitet över huvud taget.

Mitt förslag är att vi istället för att skapa organisationer fulla av experter ska börja med att skapa organisationer fulla av amatörer. Här är tre anledningar till att jag tycker det:

1, En amatör hittar vägen fram. När en amatör stöter på hinder söker hon eller han själv entusiastiskt nya vägar eller lösningar som kan undanröja hindret.

2, En amatör söker din hjälp. En förutsättning för att kunna hjälpa någon är att personen i fråga är mottaglig för din hjälp. Om en amatör stöter på hinder hon eller han inte själv lyckas överkomma ber en amatör om hjälp från mer erfarna personer. Det ger dig möjlighet att coacha amatören, informera om tillgängliga verktyg och därigenom stärka amatörens förbättringskompetens.

3, En amatör blir såsmåningom expert. En amatör som med lust och glädje engagerar sig i ett nytt ämne utvecklar med tiden erfarenheten och kunskapen hos en expert. Ingen blir expert utan att först bli amatör men en amatör som utvecklar sin förmåga under lång tid blir en engagerad expert.

Med en organisation av engagerade förbättringsexperter kan ni inte misslyckas, men kom ihåg vad som är första steget på resan!