C2 Management – Förbättringsarbete som ger resultat

C2 Management hjälper er att etablera ständiga förbättringar som ger mätbara resultat. Sedan 1999 hjälper vi våra kunder att tillvarata sina medarbetares, kunders och leverantörers idéer för att styra dem mot verksamhetens mål.

Det webbaserade stödverktyget System C2™ ger en enkel struktur som driver förbättringsarbetet framåt på t ex ABB, AstraZeneca och Clarion Hotels. För att våra kunder ska bli framgångsrika sprider vi också kunskap genom konsultstöd, utbildningar och seminarier.

System C2™ har över 150 kunder varav 20 börsbolag. Många av våra kunder är ISO-certifierade och har verksamhet på flera geografiska platser. Läs mer om några av C2 Managements kunder här.

C2 Management är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet, miljö och informationssäkerhet och arbetsmiljö.