C2 PowerPoint

C2 Managements utbildningsmaterial om Ständiga förbättringar – fritt att ladda ned:

introduktion

Introduktion till ständiga förbättringar

7_typer

Sju typer av förbättringar

Framgangsf

Framgångsfaktorer för ständiga förbättringar

teamledarenbild

Den vakne teamledaren

Forbattringsgrupporient

Förbättringsgrupper med egna mål

fiskbensteg1

Fiskbensövning på 15 minuter