Coca-Colas förbättringstakt är bland de högsta i Europa!

CocaCola_se_SVUnder 2010 genomförde Coca-Cola Enterprises Sverige 9064 ärenden i System C2. Omräknat innebär detta att de genomförde 13 förbättringar per person, vilket är i klass med de bästa företagen i Europa och som vida överträffade organisationens mål på 8.

– En riktigt stor bedrift var också att för första gången lyckades alla avdelningar (finans & administration, information, personal, försäljning, marknad, produktion, distribution, verksamhetsutveckling och företagsledning) nå sitt förbättringsmål, säger Staffan L Olsson, ansvarig för operational excellence på CCES. Att lyckas på den nivån med sitt förbättringsarbete i hela organisationen överträffade mina förhoppningar. Fantastiskt!

På Coca-Cola handlar Ständiga förbättringar om att engagera alla att genomföra små förbättringar för att nå uppsatta mål och  ytterst öka företagets konkurrenskraft. Det är inte storleken på en förbättring som är det viktiga utan tvärtom volymen, dvs.  antalet genomförda förbättringar, som sammantaget skapar stora resultat. För att resultatet ska bli det önskade är det viktigt  att styra arbetet med ständiga förbättringar mot uppsatta mål.

Coca-Cola Enterprises Sverige har under flera år varit ett föredöme när det gäller ständiga förbättringar. Både antalet genomförda och att alla i företaget är engagerade skiljer Coca-Cola från de flesta andra företag, inte bara i Sverige utan i världen. För att bli så framgångsrika med förbättringsarbetet arbetar Coca-Cola med idétavlor, idémöten och System C2 som stödsystem för att fånga upp och hantera alla förbättringar.

– Vi ser att de små förbättringarna utgör en stor del av vår totala produktivitetsförbättring. Utan System C2 hade det varit mycket svårare att hålla ordning på alla dessa små – men tillsammans mycket lönsamma – förbättringar. Kraften sitter i många små förbättringar, säger Klas Bandmann som är kompetens- och metodutvecklingschef på CCES.

Göran Holm, vd för Coca-Cola Enterprises Sverige, formulerar sin syn på förbättringsarbetet så här:  – I ständiga förbättringar finner man själva kärnan till företagets vilja och förmåga att fånga upp, kanalisera och omsätta alla medarbetares stora kunskap och engagemang till praktisk handling och resultat.  Detta är lätt att säga, men kräver desto mer uthållighet och vilja från alla för att göra det varje dag.  Denna resa tar aldrig slut.

 

Resultat av förbättringsarbete på Coca-Cola Enterprises Sverige:

  • 13 förbättringar per person 2010
  • 95% minskning av kundreklamationer på sex år
  • 42% ökad produktivitet och 20% minskade underhållskostnader på sex år
  • Miljonbesparingar enbart inom produktion under år 2008
  • Alan G. Robinson Award 2008 – ett pris för bästa förbättringsarbete