Enkel belysningslösning sparade 129 MWh per år – ICA Logistik vinner Årets förbättring 2014

ICA_logoInstallationen av behovsstyrd belysning i Icas höglager i Helsingborg vinner C2 Managements tävling ”Årets förbättring”.

En enkel automatisering av belysningen i Icas höglager medförde att ljuset bara är tänt när personal är inne i lagret. Åtgärden föreslogs av medarbetarna själva, kostade bara 7 700 kr att realisera och innebar en årlig besparing på c:a 130 000 kr och en avsevärd förbättring ur miljösynpunkt – utan att äventyra personalens säkerhet.

Ett höglager är en riskfylld plats där bra belysning är ytterst viktig för personalens säkerhet. På Icas lager i Helsingborg fungerade inte belysningens tidsstyrning tillfredsställande och strömbrytarna var dåligt placerade. Det gjorde att det rådde förvirring om det skulle vara tänt hela tiden eller inte när personal befann sig inne i höglagret.

Som en säkerhetsåtgärd hade ledningen därför ställt om belysningen till att vara permanent tänd 24h om dygnet. Detta medförde en energiförbrukning på hisnande 136 656 kWh per år.

– Vi tyckte att det var onödigt hög energiförbrukning och hade en idé för att lösa problemet, säger Mattias Almquist, en av initiativtagarna bakom förbättringen.

Med hjälp av lite programmering kopplades belysningssystemet ihop med höglagrets trådlösa processövervakning. Tanken var att skapa en helautomatisk styrning av belysningen som skulle tända upp höglagret vid ett larm eller när man öppnade dörren till en krangång.

Resultatet blev som förbättringsgruppen hade tänkt: Ljuset tänds när människor vistas i höglagret och när man är i behov av belysningen av säkerhetsskäl. Annars är det släckt. Hela förbättringsarbetet kostade bara 7 700 kr och innebär en kostnadssänkning från 136 656 kr per år till 6 832 kr per år i elförbrukning.

– Tidigare var ljuset på hela tiden. Nu är det bara tänt under 3-5% av tiden, då vi har någon driftsstörning och personalen måste in för att jobba. Det ger oss en välkommen besparing men framför allt är det en avsevärd minskning av höglagrets miljöpåverkan. Det är vi väldigt stolta över, säger Jonas Hultenheim, Icas logistikchef på lagret i Helsingborg.

Årets förbättring är en tävling arrangerad av C2 Management för att uppmärksamma framgångsrikt förbättringsarbete. www.c2management.se

Läs också gärna artikeln som Kvalitetsmagasinet skrivit om Årets förbättring 2014.