Enkelheten fick ABB SupportLine att välja System C2

ABB-logoFlera ABB-bolag använder System C2 i sin verksamhetsutveckling för att hantera kvalitetsbristkostnader, förbättringsförslag och revisionsavvikelser. Dessutom använder SupportLine inom SA Products ABB Power Technologies systemet för att hantera supportärenden i 60 länder.

– Vi behövde ett enkelt, användarvänligt och kostnadseffektivt system med bra spårbarhet och hög tillgänglighet, säger Lars H Persson som vid den tiden var Manager Product Support på ABB SupportLine. Vi fastnade för System C2 för att det är enkelt att använda för både kunder och medarbetare.

SupportLine använder System C2 som ett ärendehanteringssystem för kundnära support. Kunderna registrerar själva sitt supportärende i systemet. Sedan hanteras det av ABBs medarbetare på det lokala ABB-bolaget någonstans ute i världen, alternativt det regionala supportkontoret eller centralt på ABB i Västerås, beroende på ärendets art.

Den supportansvariga medarbetaren kan när som helst skicka frågor till kunden eller en kollega, eller skicka uppdrag till experter på utvecklingsavdelningen. Systemet kan liknas vid vanlig e-post, med skillnaden att det är mycket lättare att följa varje ärende eftersom all korrespondens lagras på samma ställe.

– Nu är det ingen risk att vi tappar bort ett ärende eller någon information. Vi har fått bättre ordning och reda, och dessutom statistik för uppföljning och analys så att vi blir bättre på att lösa återkommande problem, säger supportingenjören Håkan Karlsson.

Leif Nordlund, tidigare ansvarig för verksamhetsutveckling på ABB Mining & Minerals beskriver arbetet med System C2 så här:
– Nyttan har varit att vi lätt kan följa ärenden och åtgärda dem, så att vi ser att saker verkligen händer. Allt samlas i en och samma att-göralista, det är en enorm fördel.

Här kan du se en intervju med Leif Nordlund om nyttan med System C2 och samarbetet med C2 Management (visas i YouTube):

Leif_Nordlund_ABB