Föreläsningen ”Käpphästen”

Fel fråga ger aldrig rätt svar! Er förbättringskultur blomstrar först när ni ställer er den rätta frågan!

Tror du fortfarande att kulturen sitter i väggarna? Har du fått lära dig att coachning är en färdighet i att ställa rätt frågor? Då är det dags för en uppdatering! Först när du ser hur saker och ting verkligen ligger till är du redo att ställa dig den enda fråga du någonsin behöver ställa dig för att nå verklig framgång!kapphastar

Syfte med föreläsningen

  • Att ge helt nya infallsvinklar för att utveckla en kultur präglad av ständig förbättring och laganda
  • Att ge verktyg för att skapa ett öppnare och mer genuint samtalsklimat och därigenom öka graden av personligt ansvarstagande
  • Att ge energi och framtidstro genom att på ett lättsamt sätt involvera alla i diskussionen om vad faktiskt som hindrar verksamhetens utveckling

Om föreläsningen

De som hört föreläsningen beskriver den som tankeväckande, provocerande och inspirerande. Med sin föreläsning ställer Joakim Ahlström förlegade och improduktiva ”sanningar” på ända. Efter föreläsningen vet deltagarna:

  • Varför många förbättringssatsningar blir en evig kamp istället för en ny organisationskultur
  • Hur deras befintliga organisationskultur skapats, hur de kan urskilja den och vad de kan göra för att förändra den
  • Vilka de fem vanligaste kulturella förbättringsfallgroparna är och hur de undviker dem

Föreläsningen är fullspäckad med exempel tagna från verkligheten och hjälper er att äntligen komma åt era mest långdragna problemställningar, på ett helt oväntat sätt!

Kort om föreläsaren Joakim AhlströmC2_Joakim_Ahlstrm_270x392

Joakim Ahlström är en av Sveriges ledande experter på att utveckla högpresterande förbättringskulturer. Han är civilingenjör, Executive MBA, Six Sigma Master Black Belt samt har en masterstitel från det europeiska mastersprogrammet i kvalitetsledning (European Master’s Programme in Total Quality Management). Han har stöttat flertalet organisationer i utvecklingen av en förbättringskultur som präglas av laganda och resultatskapande. Bland dem kan Coca-Cola, IKEA, Swedbank och Ericsson nämnas. Joakim har skrivit boken How to Succeed with Continuous Improvement (McGraw-Hill förlag i USA).

För mer information kontakta Joakim Ahlström.