Framtidens LedningsTeam – för ökad verkningsgrad i ledningsgruppens arbete

Förbättringsarbete av ledarskapVill du och ditt ledningsteam få genombrott och ökad effekt av ert samarbete?

Det händer ofta att ledningsteamets väl uttänkta planer inte ger förväntat resultat.  Många gruppers potential går förlorad p.g.a. motsägelsefulla och omedvetna handlingsmönster. Programmet ”Framtidens LedningsTeam” är vägen till ökad öppenhet, tillit, ansvarstagande och förmåga att genomdriva beslut och förändringar. Detta unika program leds av en av världens skickligaste coacher och ledarutvecklare tillsammans med en av Sveriges mest eftertraktade experter inom förändringsledning och ständiga förbättringar!

I denna film får du veta mer om tankarna bakom och syftet med programmet (“KulturCoach-programmet” är benämningen på programmet när det genomförs som en öppen utbildning):

 

 

Möjliga hinder i ett teams resultatskapande och utveckling

• Revirtänkande inom teamet eller genom att teamet och övriga organisationen drar år olika håll
• Möten upplevs som ineffektiva och ett nödvändigt ont
• Fattade beslut får låg verkningsgrad eller ingen alls
• Låg motivation, initiativkraft och ansvarstagande i teamet eller bland övriga medlemmar av organisationen
• Allmän ovilja till förändring
• Svårt att få tid och utrymme för långsiktiga och strategiska frågor

 

Detta får ni ut av programmet Framtidens LedningsTeam

• Ledningsteamet blir ett “järngäng” med förmågan att utveckla ett coachande ledarskap som ger sammansvetsade lag i hela organisationen
• Ökad kunskap om förbättringsprinciper och en mer positiv syn på möjligheten att förändra och nydana
• Resultatgenombrott som följd av markant ökad verkningsgrad i genomförandet av fattade beslut

 

Programmets innehåll och struktur

Programmet riktar sig till ledningsgrupper och team på alla nivåer i en organisation och är totalt 8 dagar långt. Före session 1 och mellan de övriga sessionerna ges alla teamets medlemmar 1 timmes personlig coaching. Avsikten är att klarlägga egna angelägenheter och stärka individens bidrag till teamet.

Programmets fyra block genomförs som ledningsseminarier där hela ledningsteamet tillsammans formar visioner och konkretiserar önskad framtid för utvalda nyckelområden i verksamheten. Utifrån rådande nuläge utvecklas teamets förmåga att systematsikt undanröja hinder och framgångsrikt realisera sina visioner. Positiva och långsiktiga bieffekter av denna resa är ett öppnare klimat, ett förbättrat lyssnande samt förmågan att utveckla organisationer präglade av hög förbättringskompetens och laganda.

 

utveckling av ledningsteam

 

Om programmets ledare

HasseHans Korduner leder sedan 1987 företaget Coaching & Teambuilding AB. Hans är en världspionjär i coaching och är enligt flera av hans kursdeltagare en av världens skickligaste coacher. Hans har coachat i mer än 6500 timmar och har lett många hundra coachutbildningar.

Hans är civilingenjör från KTH, marknadsekonom från IHM, ontolog/beteendevetare, coach och Graduate from The Executive Excellence Program i USA. Hans var nominerad till årets  ledarutvecklare 2012.

På frågan om vad som är hans mission säger han: Människor föds med större potential än Leonardo da Vinci utvecklade. Han var vetenskapsman, konstnär och uppfinnare på samma gång. Det jag vill och står för är att ge människor möjligheten och verktygen att utvecklas ännu mer än Leonardo gjorde under sin livstid. Att få människor att blomstra och leva sina liv i frid och fred”.

C2_Joakim_Ahlstrm_270x392Joakim Ahlström är konsultansvarig på C2 Mangement AB och har mer än 10 års erfarenhet av att utbilda, leda och coacha team på deras förbättringsresor.

Joakim är civilingenjör, Executive MBA, Six Sigma Master Black Belt samt har en masterstitel från det europeiska masterprogrammet i kvalitetsledning (European Master’s Programme in Total Quality Management). Han har hjälpt flertalet organisationer att etablera ett förbättringsarbete i världsklass. Joakim har skrivit boken ”Bäst i världen – en enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete” och är diplomerad organisationscoach.

På frågan om vad som är hans mission säger han: “Genuin samverkan berikar våra liv och skapar oanade resultat. Genom att synliggöra den vill jag utmana individer och grupper att nå sin fulla potential.  Viljan att lära och systematik är nycklarna som leder oss tillsammans framåt på resan.”

Intresserad?

För mer information, prisuppgifter eller för att boka ett möte med kursledarna, kontakta Joakim Ahlström.