Från förhör till förbättringsdagar på Folktandvården

Foltandvarden_loggaInom Folktandvården i Stockholms län har man valt att ”byta ut” de traditionella internrevisionerna till C2 Managements koncept med förbättringsdagar.

Mia Stenborg är miljö- och kvalitetssamordnare inom FTV i Stockholms län och var den som först gick C2 Managements utbildning i förbättringsdagar.

– Det var en väldigt inspirerande kurs med bra föreläsare och roliga exempel. Jag blev verkligen engagerad och tänkte att det här måste vi göra. Så efter att jag och en kollega gått kursen anordnade vi en intern kurs inom FTV för våra egna förbättringsledare.

mia_stenborg_FTV_SLL

Mia Stenborg, FTV SLL

Resultatet har blivit en helt annan attityd och ett ökat intresse för förbättringsfrågor ute på klinikerna. Det som tidigare upplevdes som förhör har bytts till ett gemensamt arbetssätt där man arbetar i grupp vid revisionerna, för att tillsammans komma med idéer om vad och hur man kan förbättra verksamheten, berättar Mia Stenborg.

– Fortfarande tittar vi ju på klinikernas dokumentation och hur de förvarar kemikalier med mera eftersom vi är ISO-certifierade. Men grupparbetet är den stora skillnaden. Där jobbar vi med fiskbensövningar där medarbetare med olika yrkesroller får göra egna skattningar utifrån olika frågor. Ett aktuellt exempel är hur man jobbar för att minska onödig antibiotikaförskrivning. Tycker medarbetare att kliniken inte är så bra på det försöker gruppen ”bena ut” orsakerna och sedan identifiera vilka orsaker som är viktigast att åtgärda för att förändra det, och vilka åtgärder man kan göra.

– Det känns som att det här arbetssättet har gjort stor skillnad. Nu när vi kommer ut och håller förbättringsdagar på klinikerna kommer medarbetare själva fram och frågar, ”kan du komma och titta på det här?” Förr kunde det nog vara så ibland att man försökte gömma undan saker man inte ville skulle upptäckas. Nu får vi en helt annan respons och medarbetarna förstår att vi är där för att hjälpa dem.

Positivt samarbete istället för felsökning

Lena Lundvall Knieling, klinikchef på FTV i Tumba och Tullinge, har varit med på resan från den tidigare revisionen till den nya metoden.

– Det är väldigt stor skillnad. Förr när revisorerna kom kändes det som att det var för att kontrollera oss och hitta fel. Det blev väldigt upphaussat på kliniken. Det kändes inte alls lika meningsfullt som det gör nu. Idag känns det som det är roligt när de kommer, och att vi kan få hjälp med att se vad vi kan göra bättre.

– Det är också väldigt bra med den kommunikation vi får genom vårt interna nätverk där Mia kan ge tips och vi kan ställa frågor till henne.

Mia Stenborg, miljö- och kvalitetssamordnare FTV Stockholm och Lena Lundvall Knieling, klinikchef FTV i Tumba och Tullinge