“Inled inget halvhjärtat!” – ledarskapstips från Årets Eldsjäl

Yvonne_MuntersYvonne Lundström från Munters Europe AB tilldelades C2 Managements utmärkelse som Årets eldsjäl 2014 på C2s Kunddag i oktober.

Yvonne är Quality Assurance Coordinator på Munters och en av de drivande krafterna bakom införandet av reklamationshantering i System C2 på företaget. Yvonne lyckades framgångsrikt skapa ett stort engagemang och nya lösningar som t.ex. registrerade reklamationer från Kina och utbilda medarbetare i systemet över hela världen. Vi har intervjuat Yvonne för att få tips hur du som ledare kan engagera dina medarbetare och driva förbättringsarbetet i mål.

Hur började ni införa förbättringsarbete och vad tyckte ni var viktigt vid starten?
Vi började med att ha uppstartsdagar och workshops där funktioner och behov diskuterades. Samtidigt så satte C2 Management upp en testdatabas för oss där vi kunde testa funktionerna och jobba vidare på dessa. Därefter påbörjade vi arbetet med att införa systemet och reklamationsärendena för en site i taget och just nu är det 10 av 13 siter som registrerar ärenden via System C2. Det som var viktigt för oss från början var att hitta något som alla i hela världen kunde använda och på ett enkelt sätt komma åt.

Vilka reaktioner fick ni från medarbetarna?
Vi fick olika rektioner, vissa tyckte att det var besvärligt och byta från gamla system och vissa hade inte ens haft ett system innan. Sedan är det en utmaning med Kina då de har dåliga nätverksuppkopplingar.

Vad är det som har gjort att dina medarbetare känner sig motiverade till att komma med idéer och förbättringar?
Det är mest reklamationer som registreras i systemet och för att medarbetarna ska få ersättning för utgifterna från fabrikerna så måste detta registreras i systemet.

Vad tror du är de sämsta sakerna man kan göra som ledare när det gäller att leda förbättringsarbete?
För att få driv i saker och ting så är det viktigt att ledaren håller det som utlovas. Ledaren måste vara realistisk vid uppsättning av deadlines.

Stötte ni på några problem och hur löste ni dem i så fall?
Ett problem var att utbilda användare över hela världen och visa hur systemet funkar steg för steg. Det löste vi genom att hålla i utbildningar genom videokonferenser och även med utförliga dokument innehållande bilder som förklarar olika funktioner. Vi hade även ett problem med att olika siter jobbade olika men det löste vi genom att anpassa formulären efter varje site. T.ex. så finns det bifogade dokument i System C2 för Kina som tillåter de skriva sina ärenden på kinesiska och skicka in dem.

Vad blir ditt nästa steg framöver?
Det är att vidareutveckla reklamationsbiten, förenkla arbetet mer för medarbetarna samt eventuellt på lång sikt införa incidenter globalt.

Om du skulle sammanfatta dina bästa tips till en chef eller ledare som vill lyckas med förbättringsarbete vad skulle det då vara?
Tro på det man gör själv! Man kan inte inleda något halvhjärtat. Chefen eller ledaren ska även sätta upp realistiska tidsspann och inte glömma bort att sätta in tillräckligt med resurser i takt med att ärendeflödet ökar.

 

Berättat för Siradj Sabbar

 

Munters_logo

 

 

Munters är globala ledare inom hållbara, kompletta lösningar för energieffiktiv luftbehandling för komfort och industriprocesser. De har lösningar när det är för vått, för torrt, för varmt eller om du har en vattenskada. Munters har även ett brett utbud av mobila produkter för kontroll av temperatur & luftfuktighet.  www.munters.com