Installatörsföretagen: System C2 som stöd i företagets utveckling

Pär Lanner, ledningssystemansvarig på Installatörsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation, som ska stärka medlemsföretagens/branschens konkurrenskraft.

Pär Lanner, hur kom ni i kontakt med C2 Management?

Hösten 2005 var det många som tyckte att vårt EIO Q Ledningssystem behövde omarbetas och förenklas. Efter att ha varit på ett av C2s seminarier – Enkelt & Levande, Världens tunnaste ledningssystem – bjöd jag in C2 Management till vår ledningsgrupp. Det föll väl ut och som en följd av det startade vi tillsammans ett program för att få medlemsföretag att leva upp till kraven för en ISO-certifiering. Vi förstod då att System C2 kan vara ryggraden i vår strävan att ständigt öka kvaliteten i vår bransch.

Hur används System C2?

Vi som branschorganisation har ett nätverk med ett 50-tal certifierade bolag som använder System C2. Företagen tar till sig det på olika sätt. Många använder det för förbättringsförslag, avvikelserapporter och inte minst mötesdokumentation. Med System C2s mallar blir protokoll till levande dokument med handlingsplaner och deadlines som är enkla att följa.

Vilka använder systemet i praktiken?

Främst medarbetare på tjänstemannanivå. Som VD, ägare och projektledare. Alltså de som per automatik behöver ett ledningssystem i sin tjänsteutövning. Vi märker också att allt fler företag gör systemet tillgängligt för sina medarbetare på ”fältet”. Det är bra eftersom alla måste vara med för att ett förbättringsarbete ska få full kraft.

Använder ni även C2 Mobil?

Ja, det är ett jättebra verktyg för våra elektriker. Ofta kommer de ju på de bästa idéerna när de är ute på jobb. I C2 Mobil är det lätt att dokumentera idén innan den glöms bort. Många elektriker använder det också för att rapportera tillbud och felaktiga eller skadade leveranser.

Vilka av System C2s fördelar sticker ut?

Våra medlemsföretag uppskattar påminnelsemejlen som på ett konkret sätt gör att inget faller mellan stolarna. Sedan bidrar systemet till att göra det tydligare för företagens medarbetare vad som är på gång. Det blir ju inte alls på samma sätt om man bara ser det man har i sin egen dator. När den övergripande styrningen av företaget blir tydligare för alla, blir saker och ting gjorda i större utsträckning. Att våra medlemsföretag rör sig framåt är precis vad vi vill.

Det är också bra att det går att erbjuda tredje part en egen inloggning. Vårt certifieringsorgan har en sådan. När revisionen är klar skickas avvikelserapporter och förbättrings-förslag snabbt och smidigt till respektive medlemsföretag.

Hur vill du sammanfatta System C2?

  1. Det är lätt att dokumentera, att se historik och att spåra.
  2. Det får saker att hända och är bra för de företag som vill göra framsteg och ha koll på läget.