Keolis: System C2 ger oss nöjdare och mer delaktiga medarbetare

Keolis (fd Busslink) införde System C2 under våren 2009 på trafikområde Söderort. Nu används förbättringssystemet i hela organisationen och till dags dato (okt 2011) har mer än 6500 förslag lämnats in och över 3000 genomförts. Förslag kan lämnas in från samtliga medarbetare med tillgång till en dator, antingen på jobbet eller hemifrån. Förutom förbättringsförslag hanteras även bl.a. handlingsplaner i systemet.

ThomasKihlberg_webb– Vi började arbeta med ständiga förbättringar därför att en medarbetarenkät 2008 visade att medarbetarnas motivation och känslan av delaktighet var väldigt låg här på trafikområde Söderort, berättar Thomas Kihlberg som är kvalitetsutvecklare.

Keolis insåg att System C2 kunde vara ett sätt att skapa dialog mellan ledning och medarbetare. När medarbetaren lämnar in ett ärende i System C2 anger hon en rubrik för ärendet, problembeskrivning men även ett lösningsförslag. – Vi vill ha lösningen från medarbetaren för vi tror det är medarbetaren som sitter inne med kunskapen, säger Thomas Kihlberg. Det ger något konkret att diskutera, det är bortanför ”kafferumssnacket”.

Och resultatet visar att satsningen var riktig: Ett år efter den medarbetarenkät som blev startskottet till förbättringsarbetet gjordes en ny enkät. Vid denna hade siffrorna stigit från ett index på 44 till 61, och att det var en märkbar förbättring vad gäller medarbetarnas motivation och delaktighet. Mycket tack vare medarbetarnas nya möjlighet att påverka och snabbt se resultat.

Gunnar Larsby, områdeschef på Söderort förklarar framgången så här:
– Förut tyckte medarbetarna ”Varför skall vi komma med förbättringar?” De ville påpeka problemen och sedan var det arbetsledningen sak att lösa problemen. Men det ger bättre effekt och större engagemang om lösningarna inte kommer ”uppifrån”, utan inifrån organisationen.

Här kan du se en film om förbättringsarbetet på Keolis/Busslink (visas i YouTube):

Busslink_film