Certifieringar

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö. Detta bevisar att vårt arbete uppfyller de höga som finns uppställda i de olika standarderna. Certifieringarna försäkrar dig som kund att vi tillhandahåller kvalitativa produkter och tjänster. Vi ser till att leva som vi lär.

Informationssäkerhet

 

Våra kunder inom kärnkraft, finans, läkemedel med flera har mycket högra krav på säkerhet. För att uppfylla kraven driftas System C2™ av Verizon, som också sköter driften för flera börser såsom Nasdaq och OMX. Vårt säkerhetsarbete är certifierat enligt ISO 27001. Klicka på bilden för att se certifikatet.

Kvalitet

För oss på C2 är innebär kvalitet att vi levererar tjänster med så stort värde för kunden att de utan tvekan rekommenderar oss som leverantör till andra. Det innebär också att vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå våra uppsatta mål. Vi är medlemmar i SIQ Intressentförening för kvalitetsutveckling och vårt kvalitetsarbete är certifierat enligt ISO 9001. Klicka på bilden för att se certifikatet.

siqbild

Miljö

Vi tycker det är viktigt att ta miljöansvar och arbetar med ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan. Miljöarbete innebär för oss att kommande generationer ska kunna leva på jorden. Vi ska med System C2 och våra råd underlätta kundernas miljöförbättringsarbete. Vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001 och vi följer tillämpliga lagar och krav. Klicka på bilden för att se certifikatet.

Arbetsmiljö

För oss är en bra och trygg arbetsmiljö grunden för att nå resultat. Fysisk och psykisk hälsa är prioriterat och det är allas ansvar att vara med och förbättra arbetsmiljön på C2. Dessutom ska vi med System C2 vara råd och underlätta våra kunders förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet. Vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt ISO 45001 och vi följer tillämpliga lagar och krav. Klicka på bilden för att se certifikatet.

GMP Annex 11

Våra läkemedels- och livmedelskunder måste leva upp till kraven i Good Manufactoring Practice, GMP, ett regelverk som styr tillverkning, inklusive packning. Annex 11 ställer krav på deras datasystem. System C2™ uppfyller kraven och vi är certifierade enligt GMP Annex 11. (Notera att DNV skrivit GMP Annex 11 på ISO 9001 certifikatet).