Kvalitets- och miljökonsult

C2 Management har stor erfarenhet av att driva kvalitets- och miljöfrågor i små som stora organisationer. Våra konsulter har kunskapen och erfarenheten av vad som skapar verklig nytta i er verksamhet. Nedan följer ett axplock av de tjänster vi erbjuder:

Certifiering


Behöver ni stöd i certifieringsprojektet? Vi har bred erfarenhet av att bygga ledningssystem för ISO-standarderna 9001, 14001, 45001 och 27001. Vårt fokus ligger på att skapa verklig nytta för organisationen och en enkelhet som skapar förutsättningar till ett levande förbättringsarbete. C2 Management har förmågan att göra det svåra begripligt och att omsätta era strategier och era intressenters krav till ett levande ledningssystem utan onödig dokumentation.

Hur går det till? Ett typiskt upplägg för ett certifieringsprojekt är att vi genomför regelbundna workshops fördelat på ett antal block och att ni mellan träffarna får i uppgift att genomföra ett antal aktiviteter.

Vi driver även projekt för att förbättra befintliga ledningssystem.

Interna revisioner – Förbättringsdagar
C2 Management hjälper ett flertal kunder i internrevisionsarbetet. Vi kan bistå med allt från planering, genomförande till att säkerställa att förbättringar faktiskt genomförs.

Hur går det till? Tillsammans diskuterar vi fokus för revisionen och planerar vilka personer som ska delta. Vi förbereder oss genom att granska ert ledningssystem för att få en bättre bild av er verksamhet. Revisonen genomförs sedan genom intervjuer och gemensamma övningar. Rapportering görs enligt era önskemål.

Vi hjälper även er att utveckla arbetssätten för interna revisioner genom riktade internrevisionsutbildningar. Genom ett utvecklat angreppssätt där fokus läggs på att hitta förbättringar snarare än att leta avvikelser skapas en ökad delaktighet och en positiv inställning till revisionen.

Inhyrd kvalitets- och miljöchef
C2 Management har genom åren haft ett flertal uppdrag där vi på hel- eller deltid agerar i rollen som kvalitets- och miljöchef. Omfattningen av uppdraget anpassas efter era behov och kan variera från några timmar per månad till heltid.

 

Om du vill veta mer om hur vi kan stötta er kommer vi gärna ut till er för att berätta mer.