Lean-nätverk

FOKUS PÅ LÄRANDE OCH FÖRBÄTTRING! Nya idéer och inspiration driver ditt lärande och din verksamhets utveckling. I C2s Lean-nätverk får du möjlighet att diskutera erfarenheter och ta till dig råd och tips från framgångsrika verksamheter.

PRAKTISKA ERFARENHETER – METODERNA SOM GER BESTÅENDE RESULTAT. C2 Management har under de senaste 15 åren drivit över 30 mycket uppskattade förbättringsnätverk. Flera personer har återkommit och deltagit i mer än ett nätverk. Framgångsreceptet har varit öppenhet och fokus på det som deltagarna själva upplever som problem och behöver andras idéer och tips för att lösa. Viktigt är att deltagarna och nätverksledarna delar med sig av det som fungerar bra, men även tar upp saker som inte fungerar.

Nätverken pågår under ett halvår och vi träffas fem gånger. Du och övriga deltagare styr vilka specifika frågeställningar som tas upp och vi på C2 Management leder träffarna.

DU FÅR:

  • Ta del av erfarenheter, tips och råd genom att regelbundet träffa andra Lean-entusiaster
  • Hjälp att lösa problem i din egen verksamhet genom att ta upp dina egna frågeställningar till diskussion
  • Nya metoder, perspektiv och idéer genom utbyte av praktiska erfarenheter som du kan använda dig av i din egen organisation
  • Möjlighet till resultatorienterad coachning kring ett pilotprojekt du driver i din egen verksamhet
  • Ett utökat nätverk för framtida kontakter

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE! Nätverken är begränsade till 15 medlemmar för att vi snabbare ska lära känna varandra och kunna dra nytta av varandras erfarenheter, tips och råd.

TIDER, VÄRDAR & FOKUS FÖR TRÄFFARNA Samtliga träffar inleds med ett studiebesök fokuserat på ett visst tema. Resterande tid ägnas åt diskussion, erfarenhetsutbyte och kompetensbyggande gruppövningar kring samma tema.

LÄS MER OM KOMMANDE NÄTVERK I C2s UTBILDNINGSKALENDARIUM


Kommentarer från deltagare i tidigare Lean-nätverk:

”Det har varit väldigt intressant och lärorikt att besöka de olika företagen för att få idéer och se hur andra jobbar med Lean.” 

”Tack för dessa träffar, jag har haft både skoj och fått gott om inspiration.”

”Det har varit kul att få hälsa på dom andra företagen där man kan utbyta idéer och tankar med varandra. Jag har fått en bättre förståelse vad Lean är och hur man arbetar med det. Är väldigt nöjd med dessa träffar!”