Årets Förbättring 2018

Stort grattis till CSN som gjorde Årets Förbättring 2018!

För att sprida framgångsrikt förbättringsarbete anordnar vi på C2 Management en tävling varje år där verksamheter skickar in valfri förbättring som genomförts under året som gått. Genom en viktig ändring i ansökningsprocessen som underlättar domstolens arbete och dessutom möjliggör studielån även i framtiden, anser vi att CSN är värdiga vinnare av titeln Årets Förbättring. CSN:s beskrivning av förslaget lyder:

Omkring 63 000 personer i utlandet har svenska studielån. Av dem är cirka 16 procent så kallade dåliga betalare och skyldiga svenska staten drygt 2,5 miljarder kronor. Fler svenskar i utlandet behöver betala av sina studielån för att nya studerande ska ges möjlighet till stöd för utbildning i framtiden. Att driva domstolsprocesser utomlands är en del i CSN:s arbete för att fler personer ska betala.

Problem: När en kund ansökt om studiemedel i Sverige med hjälp av e-legitimation framgick det inte att ansökan var undertecknad elektroniskt. Detta ledde till att CSN inte hade tillräckligt med bevis för att det uppstått en skuld när vi drev fall i domstol i utlandet.

Aktiviteter: CSN ändrade processen vid ansökan för att åtgärda detta problem. Vid signering via e-legitimation sparas nu namn, datum och tidpunkt elektroniskt. Vi sparar också ett medgivande som ger CSN möjlighet att inhämta uppgifter om den studerande från skolan.

Resultat: Skuldsäkringskedjan är stärkt och CSN har fått ett mycket bättre dokument att använda som bevisning i domstolsprocesser i utlandet för att påvisa att en person har en obetald skuld till CSN.

Hanna Böhlin, Teamledare för Team Ständiga Förbättringar på CSN, menar att detta är ett steg i CSN:s arbete med att öka återbetalningen av studiestödet och säkra kretsloppet så att vi kan göra studier möjligt även i framtiden.

– Denna förbättring tror vi kommer kunna ge resultat långsiktigt då vi genom denna förbättring har lättare att visa i klartext för domstolen att man signerat via e-legitimation. Förr så hade vi ”bevis” via en xml fil men det var inte lika lätt för domstolen att förstå och tolka.