En dag på C2 – så går det till hos en mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Eftersom C2 Management tilldelats Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016 bjuder SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling in till öppet hus hos oss. Genom att visa hur vi arbetar hoppas vi inspirera andra att arbeta systematiskt med utveckling och ständiga förbättringar.

Under studiebesöket kommer du att ta del av hur vi på C2 Management arbetar med:

  • Visualisering av mål och mätningar i vardagen
  • Mål och resultatuppföljning – från personliga mål till gemensamma
  • Systematiskt beröm, skryt och återkoppling för att synliggöra ständiga förbättringar
  • ”Världens tunnaste ledningssystem” – ett otroligt kompakt och enkelt sätt att skapa struktur i verksamheten utan onödig administration

Obs: Antalet platser på Öppet hus är begränsat till max två deltagare per organisation. SIQ kommer att prioritera sina medlemsföretag, och övriga får delta i mån av plats.  Anmäl dig idag för att ha bästa möjliga chans att få delta!

Anmälan

Klicka på länkarna nedan för att anmäla dig till Öppet hus på C2 respektive datum. Välkommen!

Studiebesök 21 februari (passerat)

Studiebesök 23 mars

Studiebesök 26 april

Extrainsatt heldagsbesök 3 maj

Studiebesök 17 maj

Extrainsatt heldagsbesök 8 juni

Studiebesök 21 juni

 

Plats

Drottninggatan 120, Stockholm (I Observatoriehuset på Observatoriekullen).