Utvecklingsdag – Öka effekten av System C2!

Betyg_engelska webbSå här kan ni göra ert användande av System C2 ännu enklare och bättre!

System C2 ska vara så enkelt som möjligt att använda. Normalt sett ska det inte behövas extra hjälp, utöver den fria support som ingår i licensen. Men ibland behövs det förstås lite extra stöd från C2 Managements sida för att allt ska flyta på bra. Och ibland behövs det en extra förbättringsinsats så att systemet är optimerat i relation till era behov. Och då hjälper vi gärna till!

Till exempel rycker vi gärna in och genomför en Utvecklingsdag när det är dags för:
• Organisationsförändringar: När ni ändrar er organisation, startar en ny verksamhet eller gör om chefsstrukturen behöver ofta organisationsstrukturen i systemet ändras så att den stämmer överens med verkligheten
• Utbildning: Nyckelpersoner behöver få koll på System C2 och hur ni använder det, och hur ni får ut statistik och andra data – då kan en utbildningsdag komma väl till pass
• Optimering: Använder ni rätt ärendetyper? Har ni för många valmöjligheter? Är rullistorna för många och för långa? Ta några timmar och gå igenom systemet tillsammans med någon av våra medarbetare för att göra det bättre anpassat till era användares behov och kompetens
• Förbättringsworkshop: Utveckla era arbetssätt och koppla ihop det med System C2 så att allt blir ett logiskt flöde med så få hinder som möjligt. Systemet har många bra funktioner som redan används av andra – och som ni också kan koppla på.

Det finns en lång rad möjligheter att utveckla både System C2, ert förbättringsarbete, ert ledningssystem och ert ledarskap. Vi på C2 Management har lång erfarenhet av att hjälpa till med de flesta aspekter av förbättringsarbete inom organisationer i olika branscher. Investeringen är låg i relation till hur mycket ni kan få ut av det!

 

Så här gör du: Kontakta support@c2management.se eller ring 08-612 80 40 och berätta ditt behov. Tillsammans med våra kundutvecklare skapar ni ett passande upplägg för utvecklingsdagen och bestämmer ett datum. Lätt som en plätt!

Pris: 15 000 kr + moms