Riksforum – Sluta aldrig förbättra

Framgångsrika verksamheter har alltid uppmärksammats och studerats. Det finns starkt präglat i den västerländska industrialismen med arv från lärlings- och skrå-systematiken. Den som är duktig får komma in i skrået och de som är vill lära sig mer blir lärlingar.  Att komma in i skrået visar sig idag i form av utmärkelse, goda ekonomiska resultat och förmågan att leverera över tid. Sedan förblir vi alla lärlingar, den som tror sig vara en mästare idag blir snart omsprungen.

 

Det är därför viktigt att dela med sig och ta till sig andras goda erfarenheter och lärdomar, speciellt från de som lyckats väl. Därför har vi drivit forumet Riksforum för förslag och förbättringar i snart 20 år. Vår ambition är att skapa en mötesplats där vi hjälper verksamheter i Sverige att ta del av goda exempel, metoder, verktyg och teori för att ständigt driva sin verksamhet åt rätt håll.

 

2018 Ej publicerat

2017 Margaret Heffernan

2016 John Foley

2016 Praktikfall Sobi – Ökat sitt värde med mer än 300 % sedan 2013.

2015 Patrick Cowden

2015 Praktikfall MTR – Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014

2015 Praktikfall Parker  – Konsekvent ökat utbetalning till aktieägarna under 58 år.

2014 David Logan

2013 Karen Martin

2012 Joseph Grenny

2011 John Seddon

2010 Pascal Dennis

2009 Rolf Smith

2008 Mike Morrison


Stora namn som tidigare varit med på Riksforum är Masaaki Imai (2004) och Jeffrey Liker (2005).

Genom Riksforums snart 20-åriga historia har utvärderingarna visat på över 99 % nöjda deltagare och ett NPS (Net Promoter Score) på över 60%! Detta motsvarar 9 av 10 i snitt på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera någon annan att delta i nästa års Riksforum?”