Scanfil: System C2 ett verktyg för att stärka Scanfils globala kvalitet

Håkan Hult och Mats Lindblad har båda bred erfarenhet från industrin och har varit på Scanfil (fd PartnerTech) i 10-15 år. Idag arbetar de med att stärka bolagets globala kvalitet i alla led på både kort och lång sikt. Scanfil är en industriell partner som erbjuder en bred tjänsteportfölj i syfte att stärka sina kunders konkurrenskraft världen över.

Vad är centralt i ett kvalitetsarbete?

En genomtänkt strategi och ledningens engagemang. Om dessa bitar är på plats är det mycket lättare att integrera önskade förändringar i det dagliga arbetets processer och system. Det krävs också tydliga mål och att man tar det stegvis. Lyckas man med det här skapas en företagskultur där ett plus ett blir tre.

Ni använder System C2. Hur utnyttjar ni systemets flexibilitet?

Genom att ständigt effektivisera processerna. För att finna exakt den information vi söker krävs ett minimalt antal knapptryckningar. Interna avvikelser, kundreklamationer och övrig information får vi fram utan ansträngning. System C2 är därför ett stort stöd vid beslutfattande, dokumentation och uppföljning. Man behöver med andra ord inga specialistkunskaper för att bidra till förbättringsarbetet på Scanfil.

Lever ni med höga krav från kunderna?

Ja, och det är något vi drivs av. Med bland annat Toyota som kund gäller det att vara rustad. Nyckeln är ett slipat arbetssätt, det är kittet mellan teorierna och systemen. En del i detta är våra dagliga QMB-möten (Quality Management Board) där vi kort visualiserar status, utmaningar och ansvarsfördelning samt beslutar vilka aktiviteter som ska prioriteras. Visualiseringen sker på whiteboardtavlor, med utskrifter från System C2, och bidrar till ökad förståelse för var vi är och vart vi är på väg. Informationen uppdateras sedan i System C2 för att ge hållbarhet över tid.

Ställer ni höga krav på era leverantörer?

Ja, men vi gör det genom att samarbeta med dem. Vi fångar systematiskt upp alla avvikelser och förser dem löpande med vår bild av deras kvalitetsförmåga. Det här sättet att jobba på har gjort att den kvalitetsnivå de levererar till oss är minst 50 % högre än den de når i andra kundrelationer. System C2 spelar en stor roll i detta.