Hindrar ledningssystem förändringstakten?

Du får prova ett tvåstegsspel. Fösta steget är bara ett beslut om du får spela eller ej. Du har 75 % chans att gå vidare och få spela. Del två består av två val. 1a.      Du får 30 kr garanterat. 1b.      Du har 80 % chans att få 45 kr. Vad väljer du? […]