Utbildning anpassad till era behov

Utbildning & ständiga förbättringarSkapa en gemensam kompetensplattform för ert förbättringsarbete

C2 Management erbjuder er utbildningar med många olika perspektiv på hur ni kan utveckla och förbättra er ständiga verksamhetsutveckling. Utbildningarna kan ha olika omfattning: allt från en timme till flera dagar utsträckta över längre tid. Utbildningar innehåller praktiska workshop-moment för att koppla tydligt till era egna verksamheter och för att stärka den praktiska inlärningen.

C2s utbildningar – ett urval av teman:

Så kommer ni igång med ständiga förbättringar
Är ni på väg att ta de första stegen eller behöver samla er runt ett gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar? Här får ni hjälp att utveckla ett enkelt, hanterligt arbetssätt med fokus på det viktiga.

 

Praktiskt förbättringsarbete: Metoder, framgångsfaktorer och goda exempel
Hur arbetar de mest framgångsrika företagen med att skapa ständiga förbättringar? Konkreta metoder, enkla verktyg och goda exempel på vad som funkar och vad du bör undvika.

 

Visuell målstyrning och uppföljning – best practices och enkla arbetssätt
Visualisering av nuläge, mål, förbättringar och resurser. Hur du kan tänka och arbeta för att göra det lätt att göra rätt och lätt att se var ni har problem som måste hanteras och förbättringar som måste göras.

 

Resultatorienterad coachning och uppföljning – utvecklande ledarskap för ständig förbättring
Enkla verktyg för att koppla förbättringsarbetet till personliga mål och personlig kompetensutveckling. En perfekt utbildning för en ledningsgrupp som vill utveckla sin roll för att stärka förbättringsarbetet.

 

Leancoachning/Ledarskap för ständiga förbättringar – motivera och engagera alla i förbättringsarbetet
Riktigt framgångsrikt förbättringsarbete kräver en ledarroll som coachar, stöttar och hjälper medarbetare att hitta sin motivation att varje dag bli lite bättre. Här får du reda på hur ni kan åstadkomma detta.

 

Så bygger du en kultur av ständiga förbättringar – självgående, problemlösande och engagerande
”Kultur äter strategi till frukost”. Om ni inte har rätt kultur på plats kommer inte era strukturförändringar leda till förväntade resultat. I denna utbildning utvecklar ni er förståelse för hur en kultur utvecklas och ni ökar er förmåga att skapa en förbättringskultur.

 

OBM (Organizational Behaviour Management) – Att leda genom att förändra beteenden och skapa goda vanor
Vilka vanor har ni er organisation och vilka resultat skapar de – önskade och/eller oönskade? OBM är tillämpad kognitionspsykologi och handlar om att identifiera och driva de nyckelbeteenden som krävs för er framgång, genom rätt ledarskap, kommunikationsformer och arbetssätt.

 

Förbättringsdag – Internrevision med nya grepp
Vilket värde skapar era internrevisioner? Här får ni inspiration och enkla verktyg att utveckla era interna kvalitets- och miljörevisioner för att driva engagemang och förbättring i stället för att vara kontrollerande och upplevas som ett nödvändigt ont.

 

Världens tunnaste ledningssystem – förenkla, fokusera och förbättra ert ledningssystem så att det blir enkelt och levande
Är ert ledningssystem så enkelt det kan vara? Skapar det engagemang och vilja till ständig förbättring? Förstår alla hur ledningssystemet hänger ihop och vad syftet är? Detta är en workshop för att göra ert ledningssystem enklare och mer levande för alla medarbetare, och tar sin utgångspunkt i C2s arbete med att skapa världens tunnaste ledningssystem.

 

Fördelarna med att ha en intern utbildning är flera:
– Ni får möjlighet att själva bestämma över agendans utformning, och specialanpassa den efter era behov.

– Ni slipper onödiga resor och kan använda era egna lokaler.

– Vi kan ge er coachning, tips och råd på plats i er verksamhet.

– Vi tar ett enhetspris vilket blir mer kostnadseffektivt än att skicka flera personer på utbildning.

 

Är du intresserad av en prisuppgift eller vill veta mer om möjliga utbildningsupplägg, kontakta Michaela Bartoletti.