Besök oss och upplev hur vi fick Utmärkelsen Svensk Kvalitet – Seminarium med platsbesök på C2 Management

”[…] Med en lyckad kombination av enkelhet, flexibilitet och struktur är C2 Management ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling där en omfattande modell fått hållbart liv i den lilla organisationen.
C2 Management är därmed väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”
– Motivering från Domarkommittén 

Förbättringsarbete är inte raketforskning. Men ändå är det många som har svårt att skapa en kultur där små ständiga förbättringar är en självklar del av vardagen. Under detta seminarium med studiebesök på C2 Management får du tips, tricks och kunskap för att lyckas!

På C2 Management har vi i nästan två decennier arbetat med ständiga förbättringar, både hos våra kunder och hos oss själva. Vi vet att kultur och struktur för ständiga förbättringar är intimt sammankopplade. Förbättringsarbete ska vara roligt, engagerande, utvecklande och skapa värde för alla involverade. Här får du reda på hur du kan lyckas med detta.

Kom och besök oss en eftermiddag 13-16, så får du reda på hur vi har gått tillväga för att skapat:

  • engagemang och motivation hos samtliga medarbetare för att arbeta med ständiga förbättringar
  • runt 80 förbättringar per person och år – år efter år!
  • Praktiska metoder för mätning, målstyrning, problemlösning, kompetensutveckling och resultatorienterad coachning – arbetssätt du kan applicera direkt!
  • en kultur för att varje medarbetare ska leva ut sin fulla potential

Du kommer att få se exempel på:

  • Praktisk visuell mätning och målstyrning
  • Effektiva arbetssätt för planering, coachning och uppföljning
  • Enkla förbättringsverktyg som engagerar alla

PRIS: Kostnadsfritt för dig som är System C2-kund. Varje kund har två kostnadsfria platser.

OBS! Antalet platser är starkt begränsat. Först till kvarn gäller, så boka din plats idag!

 

 

 

 

 

 

Tid och plats

Datum/Tid
2018-04-11
00:00

Plats
Kontoret Observatorielunden
Drottninggatan 120
Stockholm