Förbättringscoach – från reaktivitet till kreativitet

Det här programmet ger dig tillgång till ett helt nytt sätt att skapa resultat i förbättringsarbetet! 

Så här säger tidigare deltagare om C2 Managements program för förbättringscoacher:

Programmet har hjälpt mig vidare i mitt ledarskap. Att känna sig själv och sin ledarstil är grunden till att vara en sund ledare som hjälper andra vidare. Kursen öppnade mina ögon för nya aspekter av ledarskap och förbättringscoachning .

– Nina Nyman, Global Marketing Director, Mirka

Efter programmet har jag fått helt nytt sätt att se på mina medmänniskor. Jag ser nu andras styrkor, vet hur jag lockar fram dem i olika situationer och kan åstadkomma bestående förändring genom att skifta människors perspektiv.

– Henrik Levinson, Avdelningschef, 3

Det här programmet belyser vad som hämmar respektive ger förutsättningar för individers fulla potential, i organisationen och i livet. Jag är nu en mera nyfiken och coachande ledare med förmåga att locka fram både mina egna och andras bästa sidor. Programmet rekommenderas varmt!

– Marie Svensson, Director, Sobi

Programmet har gett mig en bättre insikt om vem jag är och framför allt varför jag är som jag är. En bättre kännedom om mig själv gör att jag kan ta kommando över mina mönster och istället för att reagera kan agera, både i mitt ledarskap och i livet i övrigt.

– Kim Sandell, Site Lead, Pfizer

Man stoppar sig själv i en låda, skakar om och ut kommer en möjlighet till en bättre version av sig själv.

– Ronny Ålund, Manager, Volvo CE

 

Detta får du ut av programmet för förbättringscoacher

  • Du blir en coachande ledare med tillgång till en verkningsfull coachningsmetodik som du kan använda både i rena coachningssessioner och i vardagen
  • Du utvecklar din förmåga att påverka beteenden och bygga sammansvetsade lag
  • Du ökar din kunskap om samspelet mellan struktur och kultur samt får därmed större möjlighet att förändra och nydana
  • Du får en uppsättning tillitsbyggande redskap som bidrar till att individer och grupper blir med mottagliga för coachning
  • Du får bättre självkännedom och ökad verkningsgrad i genomförandet av fattade beslut

Programmets innehåll och struktur

Programmet riktar sig till förbättringscoacher och chefer  med en stark drivkraft att utveckla och att utvecklas. Det är totalt 8 dagar långt (fördelat på fyra programblock) och är begränsat till 10 deltagare. Under programmet konkretiserar alla deltagare en önskad framtid för sig själv och sin verksamhet. Alla programmets delar kopplas till deltagarnas nuläge och rådande utmaningar.

upplagg

Före block 1 och mellan de övriga blocken ges alla deltagare 1 timmes personlig coachning.

Programmets ledare

Programmet leds av Hans Korduner, en av världens skickligaste coacher och ledarutvecklare, tillsammans med Sten Rosander, förändringsexpert och coach från C2 Management.

Hans Korduner leder sedan 1987 företaget Coaching & Teambuilding AB. Hans är en världspionjär i coaching och är enligt flera av hans kursdeltagare en av världens skickligaste coacher. Hans har coachat i mer än 8000 timmar och har lett många hundra coachutbildningar.

Hans är civilingenjör från KTH, marknadsekonom från IHM, ontolog/beteendevetare, coach och Graduate from The Executive Excellence Program i USA. Hans var nominerad till årets ledarutvecklare 2012.

På frågan om vad som är hans mission säger han: Människor föds med större potential än Leonardo da Vinci utvecklade. Han var vetenskapsman, konstnär och uppfinnare på samma gång. Det jag vill och står för är att ge människor möjligheten och verktygen att utvecklas ännu mer än Leonardo gjorde under sin livstid. Att få människor att blomstra och leva sina liv i frid och fred”.

Sten Rosander är konsult/coach på C2 Management AB och har mer än 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling där leda och coacha team på deras förbättringsresor.

Sten är konsult/coach på C2 Management. Han är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad med lång erfarenhet av förbättringsarbete från många olika branscher. Har 30 års erfarenhet av att leda och coacha för att utveckla hållbara resultat med fokus på ledares och medarbetares aktiva deltagande i förbättring av verksamheten. Sten har genom coachning hjälpt 100-tals personer att upptäcka möjligheter och kapacitet de besitter. Sten har verkat i tre organisationer som erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

På frågan om vad som är hans mission säger han: Det är alltid individens förmåga som bestämmer framgången. Där vill jag bidra.

Var & när: Fyra träffar i Stockholmstrakten med datum 25-26 januari, 8-9 mars, 12-13 april samt 17-18 maj 2018.
Deltagaravgift: 40 000 kr per deltagare, exklusive moms och internatkostnad.
Nöjd-kundgaranti: Om du inte är nöjd efter programmet får du pengarna tillbaka.

Intresserad? För mer information om programmet kontakta Joakim Ahlström på ja@c2management.se eller 070-665 60 08.

Ta steget?