Förbättringsdag – Internrevision med nya grepp

Förenkla och förbättra era interna kvalitets-, informationssäkerhets-, miljö- och arbetsmiljörevisioner!Team-möte liten

”Upplägget med förbättringsdagar har verkligen hjälpt oss att skapa ökad delaktighet och en positiv inställning till revisionerna.” – Mia Stenborg, Folktandvården SLL (Så har C2 hjälpt Folktandvården)

• Så gör ni era internrevisioner mer värdeskapande och involverande för medarbetarna

• Praktiska exempel på verktyg du kan använda för att nå längre med internrevisionerna

• Så fokuserar du revisionen på företagets mål och prioriterade processer

• Hur du skapar utvecklande och relevanta frågor vid revisionen

• Arbetssätt och tankesätt som stimulerar till samarbete i stället för förhör

• Konsten att lyfta blicken och inte fastna i standarden

• Praktiska övningar som ger ökad förståelse för kvalitets- och miljöarbetet

Vad får du med dig?  Praktiskt tillämpar kunskap och färdighet i internrevision. Du får en gedigen utbildning i metoder och tillvägagångssätt för att framgångsrikt genomföra internrevisioner och t ex leverantörsrevisioner. Hur du använder internrevisionen som en källa till förbättringar: Aktuell teori varvat med många interaktiva övningar och massor av värdefulla tips på hur ni får mesta möjliga ur era interna revisioner. Förbättringsledning av kvalitets- och ledningssystem: En av internrevisorns viktigaste uppgifter är att förbättra verksamhetssystemet för framtiden – här får du verktygen!

För vem? Till dig som ska bli internrevisor eller redan är internrevisor och vill få inspiration till hur internrevisionen kan utföras på ett mer effektivt sätt och bli ett mer effektivt verktyg för förbättringar och ett redskap för ledningsgruppen. Fokus ligger på internrevisioner inom ramen för ISO 9001, 29001, 14001 och OHSAS 18001/ISO 45001, men är också fullt tillämpbar för andra standarder.

PRIS

Kategori 1 = System C2™-användare 3900 SEK exklusive moms
Kategori 2 = Övriga 4900 SEK exklusive moms.

Priset inkluderar lunch och dokumentation.

Grupperbjudande: Gå 4 betala för 3.  

 

SEMINARIELEDARE

Lars Nilsson
Lars är C2 Managements vd och grundare har utbildat en lång rad internrevisorer och förbättringsledare inom såväl privata företag som i offentliga verksamheter.

 

 

 

Max Wilhelmsson
Max är C2-konsult, diplomerad coach och utbildad förändringsledare. Han har utbildat chefer och förbättringsledare inom såväl privata företag som i offentliga verksamheter och hjälpt verksamheter med ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

 

 

Tid och plats

Datum/Tid
2019-10-30
09:30 - 16:00

Plats
C2 Management, Observatoriet
Drottninggatan 120
Stockholm