Gör det enkelt – Ledarprogrammet

Ola_helkropp_webbUtveckla ditt ledarskap och skapa en kultur av ständiga förbättringar! Välkommen till ett ledarprogram som ger dig en skjuts framåt i din personliga utveckling som förbättrings- och förändringsledare. Programmet bygger på principerna i Ola Ljunggren Bergeås bok “Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar”.

“Jag har själv arbetat med förbättringsarbete i ett drygt decennium och har gått mängder med kurser inom olika förbättringsverktyg utan att riktigt greppa hur jag ska få andra att bli engagerade i detta arbete. Under kursen har Ola lyckats få mig att bli betydligt säkrare i min roll som förbättringsledare och hur jag konkret kan skapa engagemang för detta arbete. Programmet Gör det enkelt rekommenderar jag varmt till dig som är ledare i någon form och som vill utvecklas i din roll som coachande ledare.”

Mattias Wik, DBS ledare, HemoCue AB

Syfte och målsättning
”Gör det enkelt” är ett ledarskapsprogram som låter dig utveckla ditt personliga ledarskap i syfte att skapa en kreativ förbättringskultur.

Under programmets gång får du arbeta med olika metoder, tankesätt och verktyg för förbättringsledarskap. Meningen är att du ska hitta din egen ton, din personliga vinkel på ledarskapet och kombinera det med metoder och verktyg som du tycker fungerar bra.

Du får också testa dessa metoder under resans gång, för att dra lärdomar och känna dig säkrare i sitsen. Du får också stöd och personlig coachning av kursledaren och andra deltagare för att ständigt utveckla din ledarförmåga.

Vad är nyttan med programmet?

• Ökad kompetens, större självkänsla och bättre koll på hur du kan leda din verksamhet till att bli ständigt bättre
• Enkla och effektiva verktyg för förbättringsarbete och ledarskap
• Du utvecklar din förmåga att coacha dig själv och andra till att nå längre och hitta nya lösningar på problem
• Du skapar givande kontakter och etablerar ett nätverk med kollegor i andra branscher och verksamheter för att fortsätta utvecklas efter programmets slut.

Programmet tar upp ledarskapsidéer från en rad olika ”skolor”, för att du ska få många möjligheter att hitta fram till vilket ledarskap som är vägen framåt för dig och dina medarbetare.
• Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar
• Lean-metodik och kvalitetsverktyg
• Coachning som metod och förhållningssätt
• Motivation och engagemang
• Beteendeförstärkning (OBM) och kulturutveckling

Upplägg

Programmet består av fem utbildningsdagar med ungefär en månads mellanrum. Däremellan sker personlig coachning och återkoppling via Skype/telefon.

Dag 1: Förbättringsarbetets grundbultar och hörnstenar
Dag 2: Drivkrafter, engagemang och motivationsfaktorer
Dag 3: Beteendeutveckling, goda vanor och återkoppling
Dag 4: Kulturens kärna, coachning och perspektivskifte
Dag 5: Ditt personliga förbättringsledarskap och vägen framåt

Kursdatum: Start 17 januari 2017, därefter 14 februari, 21 mars, 26 april och 23 maj.

 

Kursledare

Ola Ljunggren Bergeå, C2 Management (Läs mer om Ola här.)

Gor_det_enkelt_framsidaPris

Programmet kostar 24 900 kr + moms för fem träffar och mellanliggande coachning och återkoppling. Boken Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar samt annat nödvändigt material ingår i avgiften. Lunch vid kurstillfällena ingår också.

OBS: Antalet deltagare per program är begränsat till 10 personer, så anmäl dig snarast för att vara säker på att få din plats!

Efter genomfört program kommer du att erbjudas möjlighet att ingå i ett ledarnätverk med regelbundna träffar ett par gånger om året, för att upprätthålla och vidareutveckla din ledarkompetens.

Detta program erbjuds också som internutbildning för företag eller andra organisationer. Vill du veta mer, kontakta Ola på olb@c2management.se eller 0709-543587.

Tid och plats

Datum/Tid
2017-01-17
09:30 - 15:00

Plats
C2 Management, Observatoriet
Drottninggatan 120
Stockholm


Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.