Utbildningar

Förbättringsdag – Internrevision med nya grepp

Förenkla och förbättra era interna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevisioner! ”Upplägget med förbättringsdagar har verkligen hjälpt oss att skapa ökad delaktighet...

2019-08-27 | C2 Management, Observatoriet Stockholm

Förbättringsdag – Internrevision med nya grepp

Förenkla och förbättra era interna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevisioner! ”Upplägget med förbättringsdagar har verkligen hjälpt oss att skapa ökad delaktighet...

2019-10-30 | C2 Management, Observatoriet Stockholm