KulturCoach-programmet

Vill du bli diplomerad coach med specialistkompetens inom organisationskultur? Då är detta utbildningen för dig! 

pusselhjartaUnder senare år har flera studier visat att ytterst få förbättringssatsningar ger önskad effekt. En förklaring brukar vara att man försöker föra in nya metoder och verktyg utan att först säkerställa att verksamhetens system och strukturer stimulerar och upprätthåller effekten av de etablerade metoderna. Vad som inte nämns lika ofta är vikten av att förstå och utveckla kulturen i den aktuella verksamheten.

Detta unika program stärker din förmåga att påverka organisationskulturen – hur medarbetare och ledare ser på sig själva och sina möjligheter att skapa en bättre framtid – och därigenom flerfaldiga chanserna att er förbättringssatsning ger önskad effekt. I denna korta film uttalar sig några tidigare deltagare om KulturCoach-programmet:

KulturCoach-programmet leds av en av världens skickligaste coacher och ledarutvecklare tillsammans med en av Sveriges mest eftertraktade experter på kulturer för ständiga förbättringar!

Varför blir förbättringssatsningen en evig kamp och inte en ny organisationskultur?

Misstänker du att fler inspirationsföreläsningar inte är nyckeln till er långsiktiga framgång? Börjar du känna att lösningen till era utmaningar inte är så snabb, enkel och praktisk som utlovats? Anar du att det är orealistiskt att nästa managementtrend ska lösa just era tuffaste utmaningar? Varför är vi då så snabba att hoppa på de senaste trenderna och varför lägger vi så mycket tid och pengar på inspirationsföreläsningar och metodutbildningar som inte ger långsiktig effekt?

Förklaringen ligger i hur vi ser på utmaningen att åstadkomma hållbar beteendeförändring – både när vi står inför den och när vi är i full gång. Innan vi börjat tenderar vi att underskatta förändringens komplexitet och gör ofta felbedömningen att vi står inför en förändring i arbetssätt istället för en förändring av vår organisationskultur. När satsningen är i full gång tenderarar vi att i det längsta förneka att vi inte uppnår önskat resultat. Vi blundar för problemen och fortsätter på den inslagna vägen, som efter stor ansträngning och ansenliga investeringar, leder oss tillbaka till där vi började. I denna film får du veta mer om tankarna bakom och syftet med programmet (”Framtidens LedningsTeam” är benämningen på programmet när det genomförs verksamhetsinternt):

 

Detta får du ut av KulturCoach-programmet

  • Förståelse för vad en organisationskultur är, hur den skapas och vad du konkret kan göra för att utveckla den
  • Ökad kunskap om förbättringsprinciper och på vilket sätt dina medarbetares förhållningssätt till dessa principer påverkar er långsiktiga framgång
  • Möjlighet att skapa resultatgenombrott i din organisation genom att utveckla en kultur präglad av hög förbättringskompetens och laganda

Programmets innehåll och struktur

Programmet riktar sig till chefer, projektledare och verksamhetsutvecklare, är totalt 8 dagar långt (fördelat på fyra programblock) och är begränsat till 10 deltagare. Under programmets första block formulerar alla deltagare sin vision och konkretiserar önskad framtid för utvalda nyckelområden i sin verksamhet. I återstående programblock stärker vi deltagarnas förmåga att realisera det önskade läget genom att varva förbättringsprinciper med coachningsmetodik. Alla programmets delar kopplas till deltagarnas nuläge och rådande utmaningar.

upplagg

Före block 1 och mellan de övriga blocken ges alla deltagare 1 timmes personlig coaching. Avsikten är att säkerställa effekten av programmet i den egna organisationen.

Var & när: Fyra träffar i Stockholmstrakten med datum 3-4 oktober, 7-8 november, 1-2 december 2016 samt 12-13 januari 2017.
Deltagaravgift: 40 000 kr per deltagare, exklusive moms och internatkostnad.

Nöjd-kundgaranti: Om du inte är nöjd efter programmet får du pengarna tillbaka.

Klicka här för en beskrivning av programmet och dess ledare


Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.