Ledarnas ledare – så lockar du fram ledarskapet i dina kollegor

ledarnasledareOrganisationer har i alla tider präglats av önskan att nå maximal framgång. Teknisk innovation, kundservice, försäljningsresultat eller vinstmaximering – oavsett fokusområde är det en ensam faktor som gör den stora skillnaden: Vår förmåga att ta vara på den mänskliga potential som finns i organisationen. Under seminariet ”Ledarnas ledare” lär du dig att locka fram ledarskapet i dina kollegor. Förändringen går från passivitet och frustration till initiativkraft och kreativitet. Som konsekvens når ni markant högre nivåer avseende samarbete och resultatskapande.

Framtidens ledarutmaning – att utveckla en kultur där alla leder

Hur ser du på utmaningen att åstadkomma hållbar beteendeförändring bland dina kollegor? Ser du den utveckling du önskar se eller upplever du som många andra att…

… dina medarbetare faller tillbaka i improduktiva beteendemönster trots ihärdiga försök att coach och stötta
… de förändringsprojekt ni genomför endast får temporär eller gradvis effekt
… du och dina kollegor sitter och ”håller på er” på ledningsmöten istället för att gå ”all in” på ledningsgruppsmöten – ni blir aldrig ETT team
… det aldrig blir något riktigt genuint samarbete och att samverkan mellan människor saknar kraft och passion

Stämmer någon eller några av dessa punkter överens med hur du känner? Då är seminariet ”Ledarnas ledare” något för dig!

Under detta interaktiva heldagsseminarium för erfarna ledare får du verktygen som behövs för att utveckla av en kultur där alla är med och leder utvecklingen mot verksamhetens mål samt kunskapen om hur verktygen ska kombineras och situationsanpassas för att ge maximal effekt. Dessutom lär du dig hur du kan göra alla era möten till äkta interaktioner mellan människor där alla inblandade frigör sin fulla potential i stunden.

Seminarieledare
_DSC4469_jocke_400_550_DSC4208_hasse_400_550Seminariet leds av Joakim Ahlström från C2 Management och Hans Korduner från Coaching & Teambuilding.

 

 

 

 

 

Kostnad: 5 980 SEK, exkl moms men inklusive lunch, fika och dokumentation
Förmånlig grupprabatt: Gå 4 men betala endast för 2 – anmäl er senast 22 april!

Tid och plats

Datum/Tid
2016-05-31
09:00 - 16:30

Plats
C2 Management, Observatoriet
Drottninggatan 120
Stockholm


Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.